Betere samenwerking moet veel banen opleveren

Betere samenwerking moet veel banen opleveren. Dat willen de gemeentes, verenigd in de arbeidsmarktregio in Groningen, en werkgeversorganisatie VNO-NCWNoord samen met een zestiental organisaties bereiken.

Onderwijs, werkgeversorganisaties, maatschappelijke organisaties en bonden deden mee met de plannenmakerij. Het ministerie stelt twee miljoen euro ter beschikking voor de komende twee jaar. de gemeente en de organisaties tekenden vandaag een plan genaamd: Perspectief op Werk.

Het gaat om mensen met enig afstand tot de arbeidsmarkt die met scholing te helpen zijn aan diverse soorten banen. Het plan moet honderden mensen aan een baan helpen.