Verkiezingen op Hanze en RuG: “Dit gaat over onze toekomst”

Studenten van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) kunnen deze week hun stem uitbrengen voor de Hanze medezeggenschapsraad en de universiteitsraadverkiezing.“Dit is veel belangrijker dan sommige studenten denken.”

Om zo veel mogelijk stemmen te trekken wordt er deze week op verschillende plekken campagne gevoerd in de stad. In de Hanze medezeggenschapsraad gaat de strijd tussen twee partijen: lijst STERK en HSV. “Wij hebben een belangrijke stem in wat er op de Hanzehogeschool gebeurt”, vertelt Linda Kies van STERK. “Het rookverbod op de Zernike Campus is een mooi voorbeeld”, vult Izaäk van Jaarsveld van HSV aan. “Maar ook de parkeerproblemen en de bereikbaarheid van Zernike zijn onderwerpen waar wij over spreken.”

Toch zijn veel studenten überhaupt niet op de hoogte van de verkiezingen. “Vorig jaar lag het opkomstcijfer erg laag. Dit jaar hopen we dat dit hoger zal zijn, maar we hopen ook dat studenten zich een beetje inlezen en verdiepen in wat we willen. Wij kunnen er voor zorgen dat het studeren op de Hanze nog beter en prettiger wordt dan wat het nu al is.”

Foto: Merijn Huizenga
Deel dit artikel: