Onderzoek naar kamerverhuur door mensen in de bijstand

nieuws
Foto: Ecco van Oosterhout

Het College van B&W gaat onderzoek doen of een experiment over kamerverhuur aan studenten door bijstandsgerechtigden mogelijk is.

Het gaat om een idee van de raadsfractie van de PvdA. Zij wijzen op een proef in Leiden, waar bijstandsgerechtigden voor maximaal 237 euro per maand een kamer verhuren. Het geld wordt niet in mindering gebracht op de uitkering. Volgens de PvdA snijdt het mes aan twee kanten: de krappe woningmarkt voor studenten wordt deels opgelast en bijstandsgerechtigden krijgen het wat ruimer.

De gemeente denkt aan een experiment voor internationale studenten tijdens de piekperiode. Het gebrak aan kamers zorgde de afgelopen jaren voor het tijdelijk onderbrengen van internationals in tenten. Het gemeentebestuur ziet de proef niet als een alternatief voor de reguliere kamerverhuurmarkt.

Deel dit artikel: