ISO: ‘Onderzoek naar geestelijk welzijn studenten teleurstellend’

nieuws
Foto: AdrianHillman / Getty Images

Het Interstedelijk Studenten Overleg is teleurgesteld in de onderzoek van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu naar het (geestelijke) welzijn van jongeren en studenten. Dit omdat het geen informatie geeft over financiële zorgen onder studenten m.b.t. het leenstelsel.

ISO-voorzitter Tom van den Brink: ”De factsheet van het RIVM is allesbehalve een grondig onderzoek naar de oorzaken van de toegenomen mentale druk bij studenten. Dat is een gemiste kans voor iedereen.” Volgens het ISO is met de ‘inventarisatie’ van het RIVM niet duidelijk geworden wat de dieperliggende oorzaken van de mentale druk bij studenten zijn. ”Van den Brink: ”Aanvullend onderzoek blijkt noodzakelijk om verdere conclusies te kunnen trekken over de mentale druk onder studenten. De verwachtingen waren hoog, maar het RIVM wijst op het belang van aanvullend onderzoek. Dit moet per direct in gang gezet worden.”

De aanleiding voor het RIVM-onderzoek was de grote hoeveelheid onderzoeken die aantonen dat de mentale gezondheid van jongeren een steeds grotere zorg is. In het onderzoek van Windesheim in 2018 bleek dat een kwart van de studenten burn-out klachten heeft en bij een op de vijf zelfs een risico op zelfdoding bestaat. Eerste Kamerleden verzochten daarom de minister om het debat over de renteverhoging op studieschulden uit te stellen, om de resultaten van het onderzoek af te wachten.