GGD Groningen doet proef met ‘textmining’ tegen kindermisbruik

nieuws
Foto: Steve White voor de US Air Force

Door dossiers door een computeralgoritme te laten analyseren kunnen (in heel Nederland) jaarlijks 2500 gemiste signalen voor kindermisbruik extra opgespoord worden. Dat blijkt uit een proef die de GGD in Amsterdam en Groningen dit jaar hebben uitgevoerd met ‘textmining’.

Er is een computer-formule ontwikkeld waarmee naar mogelijke signalen van kindermishandeling wordt gezocht in oude dossiers. De resultaten van deze scan zijn vergeleken met de dossiers waarin daadwerkelijk sprake was van misbruik. Uit pilots in Amsterdam en Groningen bleek het algoritme in circa 80 procent van de vermoedens terecht te hebben gesignaleerd. Door het algoritme te blijven voeden met resultaten uit het verleden, kan dat percentage nog hoger worden.

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, initiatiefnemer van de pilot, is op dit moment op zoek naar extra geld, zodat meer jeugdzorgorganisaties mee kunnen doen aan het project.

Deel dit artikel: