ChristenUnie wil maatschappelijke diensttijd jongeren

nieuws
Foto: Fotoburo FPS

De ChristenUnie wil Groningers samenbrengen met behulp van een maatschappelijke diensttijd voor jongeren.

De partij heeft het gemeentebestuur opgeroepen om die diensttijd onder de aandacht te brengen van verenigingen, organisaties en jongeren zelf. Volgens de ChristenUnie is de maatschappelijke diensttijd een goed middel om inwoners van verschillende leeftijd en achtergrond met elkaar te verbinden. Bovendien stimuleert het jongeren om zich in te zetten voor de samenleving en hun talenten te ontdekken.

Het gaat om een initiatief van het Rijk. De diensttijd is vrijwillig en gaat in september van start. De ChristenUnie hoopt dat het gemeentebestuur wil meewerken.

Deel dit artikel:

 1. Paard achter de wagen.

  Grens dicht voor volk dat nog in prehistorische clancultuur leeft. Hun kinderen ga je hiermee geen burgerzin of waardering voor Verlichting bijbrengen. Dit is occidentaals maakbaarheids-arrogantie in optima forma.

  Verder elementaire opvoedexamens voor mensen die kinderbijslag willen krijgen. Zolang je dit examen niet haalt, géén kinderbijslag voor kind (3,4,5…n)

  1. Laat het maar een VSH over hier een extreem rechtse racistische opmerking bij de plaatsten in de taal van grote leider Thierry.

   1. Rechts wel, maar racistisch? Kom op. Tegen een doodsideologie zijn is geen racisme en zelfs geen fobie. Of ben ik een racist of nazifoob als ik tegen fascisme ben?

   2. Als je mensen met een andere achtergrond uitmaakt voor prehistorische holbewoners ben je een racist.

   3. @marc – tegen een bepaalde cultuur zijn is geen racisme. Ik ben tegen communisme, is dat racisme tegen Chinesen? Nee, want ik heb nul-komma-nada tegen Chinese mensen. Ik ben wel tegen bepaalde gedachtengoeden, o.a. de fascistische ideologie van de “clancultuur” waar ik vermoed VSH het over heeft. En die ideologie staat overigens geheel los van ras. Of ben JIJ juist de racist?

   4. Racistisch? Culturistisch misschien.

    Wat maakt mij de hoeveelheid pigment uit? Niks. Holbewoners? Wat een gelul, zeg ik niet. Gaat mij om clanmentaliteir. En ja dat vind ik prehistorisch.
    Roomblanke woongwagenbewoners kunnen ook die clanmentaliteit hebben. En blonde corps-studenten ook. Bijl aan de wortel van de burgerlijke samenleving. Wordt er niet leuker op. Daarom stoppen met import van mensen uit landen waar de Verlichting niet heeft plaatsgevonden.

    Vandaag bekend dat corruptie (lekken) onder allochtone agenten een groot probleem is. De arrogante en zichzelf op rest van mensheid projecterende types als Marc en Jongmans zullen dit wegkijkend als onbetekenend incident afdoen. Onder het mom van:”Olifant in de kamer? Ik zie hem niet”.

  2. @VSH

   Zag het gebeuren in mijn directe omgeving, ‘vluchtelingen’ die min of meer gevraagd wordt “maatschappelijk dienst te verlenen” maar totaal geen kaas hebben gegeten van de wereld waar de ouderen ooit in zijn opgegroeid en hebben geleefd. Vraag mij nu nog af met wie ik vanuit de organisatie meer medelijden moest hebben, met de oudere hulpbehoevende autochtoon of de zogenaamde arme ‘vluchteling’ die empathie moest veinzen tegenover een ongelovige (ook wel “varken” genoemd) en zich behulpzaam moet tonen tegenover datgene wat men geleerd heeft af te wijzen of zelfs te haten in de cultuur en religie. Ook zijn ouderen kwetsbaar en weten namelijk nooit wie of wat er over de vloer komt en moeten daarom goed beseffen wat ze binnenlaten. Screening van mensen door de organisaties en verenigingen is namelijk onmogelijk.

   Verder altijd opvallend, maar heb werkelijk nog nooit ergens ook maar een ‘vluchteling’ als dank voor de (tijdelijke) opvang zien straatvegen, schoffelen of een stoepje vegen of zelfs ook maar de eigen bed zien opmaken. Maar zijn wel inzetbaar oudjes te helpen?

   ChristenUnie droomt en verkoopt sprookjes met hun ideale roze wolken wereld en imaginaire vriend en moet ophouden dergelijke onrealistische zaken te verkopen. Ouderen zijn broos en daar dien je behoedzaam en beschermend mee om te gaan. Ze helpen is een roeping, niet zoiets als eendjes voeren.

   1. Grotendeels met je eens, alleen ben ik zelf ook gelovig. Met imaginair ga ik dus niet mee :)

    Types als Jongmans en Seegers maken de fout hun persoonlijke geloofsoefening politiek te maken. Met alle risico’s van dien. Beter zouden ze Romeinen 5:nogwat lezen. Taak van de overheid om de orde te handhaven.

    Nog beter zouden ze hun arrogantie opzij zetten, en gevluchte Christenen uit Midden Oosten die op de gevaren van bepaalde groepen Moslims wijzen, gaan geloven.

   2. @VSH

    Prima dat men een imaginaire meester heeft, maar vanuit de overtuiging dat de onzichtbare meester via zijn leden gaat vertellen wat goed is voor anderen ervaar ik als behoorlijk bedreigend.

    Ooit had ik persoonlijk geen moeite met mensen die -geloven- in een onzichtbaar opperwezen en hun religieuze boekwerken, maar de buitensporige waan- en denkbeelden, met bijbehorende dwang (met geweld) richting vrije wereld die ik zag ontstaan, deed bij mij de deur dicht.

  1. Niks mis met bijzonder onderwijs op zich, heeft jarenlang heel goed gewerkt. Daarom willen veel niet-christelijke ouders hun kinderen op christelijke scholen hebben. Maar het systeem wordt helaas nu misbruikt door aanhanges van een fascistische ideologie, gesponsord door buitenlandse financiers die onze democratie onderuit willen halen.

  2. Je omschrijft het juist in de eerste alinea. Maar ivm een verandering in de samenstelling van de bevolking zal je juist het bijzonder onderwijs moeten loslaten

   1. Dus al het goede van onze maatschappij overboord gooien omdat het misbruikt wordt door andere culturen? Nee, we moeten juist vasthouden aan het goede, en durven weloverwogen onderscheid te maken, want alle ideologieën zijn niet even goed.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *