70 Miljoen voor warmtenet

Er is bijna 70 miljoen euro nodig voor het warmtenet in Zernike en Paddepoel. Het stadsbestuur vraagt de raad om toestemming.

Met de investering worden huizen en scholen verwarmd. Na het mislukken van het geothermieproject gaat het bedrijf Warmtestad restwarmte van datacenters op Zernike gebruiken. Het staatstoezicht op de mijnen verbood het oppompen en terugpompen van warm water op 3000 meter diepte onder Zernike. Warmtestad ging op zoek naar alternatieven en gaat nu restwarmte van de datacenters op Zernike gebruiken. Als de de datacenters niet genoeg warmte kunnen leveren is er nog wel iets achter de hand.Dan wordt een warmte kravtycen trale die inmiddels op zernike staat gebruikt.

Eind 2019 moet Paddepoel aangesloten zijn op het warmtenet, daarna volgen Selwerd, Kostverloren en Vinkhuizen.