Van vroegere wonderen tot jaarlijkse fietstocht bij Klooster Yesse

nieuws

Klooster Yesse pakt uit in april: de dertiende de eerste open dag en de achttiende de jaarlijkse fietstocht  langs landerijen van de abdij. Deze stond ooit bekend om enkele wonderen.

 

Vanaf 13 april is het bezoekerscentrum elke tweede zaterdag van de maand open. Om 14 uur is er een lezing en aansluitend een korte rondleiding over het kloosterterrein. Meer informatie over de fietstocht van 18 april staat hier. Deze tocht begint om 13 uur bij het bezoekerscentrum. Dat is te vinden in het huidige gehucht Essen dat tussen Haren en Groningen ligt.

Klooster Yesse (1215 – 1594) bezat ruim 3400 hectare grond. Een deel lag rondom het kloostercomplex zelf en reikte van de oude Hunze tot aan het Hoornse Diep en van de stad Groningen tot in het hart van Haren. Het klooster Yesse of Jesse (later ook Essen genoemd) was een vrouwenklooster. In het klooster woonden dochters van gegoede families uit de stad Groningen. Vanwege het oorlogsgeweld werd de zusters in 1589 buiten de muren van Groningen de grond te heet onder de voeten. De laatste restanten van het klooster zijn rond 1890 opgeruimd. In 2006 is op de plaats van het voormalig klooster een bezoekerscentrum met informatie over het klooster Yesse geopend. In september 2015 is een deel van het historische kloosterterrein overgedragen aan Het Groninger landschap.

Bij Wikipedia valt te lezen dat al in de eerste jaren in het klooster enkele wonderen plaatsvonden. ‘Een kaars die niet wilde doven, en het wonder van een bewegend beeld dat in het klooster stond. Dit beeld stelde een gekroonde Maria voor die haar kind op de arm draagt. Tijdens een mis nam Christus de kroon van het hoofd van zijn moeder en zette die zelf op; later zette hij de kroon op een passend moment weer terug. Het wonder bezorgde het klooster vermoedelijk bedevaartgangers met goede gaven, maar verschafte ook het klooster zelf aanzien: Yesse zou tot het einde van zijn dagen een bloeiende abdij blijven’.

Deel dit artikel: