“Studenten scoren lager bij colleges in het Engels”

nieuws

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) maakt zich zorgen over een onderzoek onder psychologiestudenten, waaruit blijkt dat ze een halve punt lager scoren als zij colleges in het Engels krijgen.

Het is een onderzoek van cognitiewetenschapper Johanna de Vos van de Radboud Universiteit van Nijmegen. Waardoor dat komt is nog niet bekend, zegt De Vos: “Het kan zijn dat Nederlandse studenten een tentamenvraag in het Engels minder goed kunnen beantwoorden, het kan ook zijn dat studenten de lesstof minder goed begrijpen of onthouden in een vreemde taal. Een andere mogelijke verklaring is dat college geven in een vreemde taal voor docenten moeilijker is. Om het te kunnen verklaren zou er verder onderzoek moeten worden gedaan”.

Met het onderzoek in de hand zegt het ISO dat er eerst zorgvuldig afgewogen moet worden of colleges wel in het Engels gegeven moeten worden. ”Het is een wettelijke verplichting dat taal de studielast niet mag verzwaren of de kwaliteit van het onderwijs mag aantasten”, zegt ISO-voorzitter Tom van den Brink. “Het is zorgelijk dat dat voor bepaalde studenten blijkbaar wel het geval is.”

Deel dit artikel:

  1. Dat is logisch. Als je wilt dat ze net zo goed scoren als bij colleges in het Nederlands moet je heel vroeg beginnen met Engels taalonderwijs, liefst vanaf de geboorte. Dat veel Nederlandse docenten het Engels niet bijster goed machtig zijn helpt uiteraard ook niet. Het zou veel beter zijn om colleges in het Nederlands te geven en tijdens de hele studie ook de Engelse taal te ontwikkelen. Je moet goed kunnen formuleren en denken in je moedertaal om ook een tweede taal goed te kunnen ontwikkelen. Je laat dan bijvoorbeeld studenten tijdens een tweede tentamen het in het Nederlands gemaakt tentamen in het Engels vertalen.

  2. Het is goed denkbaar dat er sprake is van een andere variabele. Beide populaties moeten natuurlijk wel identiek op een variabele na. Het zou mij verbazen wanneer dat het geval is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *