Hanze krijgt 3,7 miljoen euro subsidie voor Europese projecten

nieuws

De Hanzehogeschool Groningen heeft voor in totaal 3,7 miljoen euro subsidies gekregen voor twee grote projecten op het gebied van energietransitie en innovatieontwikkeling.

Het geld komt van INTERREG Europe, een initiatief dat interregionale samenwerking ondersteunt. Het eerste project heeft te maken met het terugdringen van de emissie van broeikasgassen. Dat moet plaatsvinden door technologische vernieuwing, sociale innovaties en burgerinitiatieven.

Het tweede project is gericht op het vergroten van de rol voor hoger onderwijsinstellingen op het gebied van regionale ontwikkeling. Het draait om het bevorderen van ondernemerschap en creativiteit.