Dijkverhoging en vorderende hoogbouw langs Reitdiep

nieuws

De bouw van het Woldringgebouw vordert en aan de overkant is de kade langs het Reitdiep met veertig centimeter verhoogd, zodat dat deel van de stad voldoende veilig zal zijn tijdens hoge waterstanden.

Waterschap Noorderzijlvest is verantwoordelijk voor de kade langs de oostzijde van het Reitdiep. De kade moet voldoende hoog zijn tijdens hoogwatersituaties. En dat was hij niet. Daarom is deze kade de afgelopen weken veertig centimeter verhoogd.

Aan de andere kant van het Reitdiep vordert de bouw van het ruim vijftig meter hoge Woldringgebouw, dat straks huisvesting gaat bieden aan een kleine vijfhonderd mensen.

Deel dit artikel: