Ruim 8 ton voor scholing jongeren met beperking

nieuws

De gemeente stelt opnieuw 863 duizend euro beschikbaar voor jongeren en studenten met een beperking. Het gaat om een voorziening in de Participatiewet.

Het geld is bestemd voor extra scholingsmogelijkheden voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Een speerpunt is het verminderen van laaggeletterdheid. Ook wordt geïnvesteerd in anderstalige jongeren zoals uit Eritrea, en kwetsbare jongeren zonder startkwalificaties.

Van het bedrag is 150 duizend euro bestemd voor aanvragen van studenten met een beperking. Verder gaat geld naar trajecten als De School Op Maat, Taalhuizen en Bijstand Op Maat. Tenslotte gaat de gemeente meer ruchtbaarheid geven aan het bestaan van de individuele studietoeslag. Dit op verzoek van de gemeenteraad.