Provinciebestuur blij met over parlementaire enquête over gaswinning

Ondanks een paar kanttekeningen is het College van Gedeputeerde Staten van Groningen blij met het Tweede Kamer-initiatief voor een Parlementaire Enquête omtrent de gaswinning in Groningen.

Commissaris van de Koning René Paas is blij dat de enquête gehouden wordt: “Dit is goed nieuws. Waarschijnlijk zal er niet direct veel veranderen voor de Groningers, maar voor de kwestie in de landelijke context is dit een goede ontwikkeling. Wel vind ik dat deze enquête de versterkingsoperatie in de provincie niet moet vertragen, maar de minister geeft zelf aan daar zeer alert op te zijn.”

Eelco Eikenaar (SP), Gedeputeerde bodembeheer, bodemdaling en gaswinning, staat kritischer tegenover het onderzoek: “Hoewel we blij zijn met de motie, is de start van het onderzoek in 2020 wat mij betreft niet snel genoeg, wij hadden deze enquête graag sneller gezien. De onderste steen moet boven. Maar dat moeten we wel nu weten en niet over een paar jaar. ”

Dinsdagmiddag werd unaniem een motie aangenomen in de Tweede Kamer tot een parlementaire enquête omtrent de gaswinning in de provincie.

Deel dit artikel: