Partij voor de Dieren wil hertelling stemmen Statenverkiezing

nieuws
Foto: Ecco van Oosterhout

De Partij voor de Dieren gaat maandag een hertelling aanvragen van de stemmen bij de Statenverkiezingen van afgelopen woensdag. De PvdD verloor één van de twee zetels.

Fractievoorzitter Ankie Voerman zegt dat er in de stad Groningen al zeventig “onverklaarbare verschillen” zijn tussen uitgereikte stembiljetten en uitgebrachte stemmen. Ook vindt de PvdD het erg vreemd dat donderdag de partij twee zetels kreeg en vrijdag weer één.

Voerman: “Stemmen tellen is mensenwerk en het zijn slechts enkele tientallen stemmen die ons van de restzetel scheiden. In de provincie zijn honderden stembiljetten afgekeurd. Bij een hertelling zouden de onverklaarbare verschillen tussen uitgereikte stembiljetten en uitgebrachte stemmen, de afgekeurde stemmen en de totaaltelling opnieuw moeten worden beoordeeld”.

Mocht het verzoek van hertelling door het stembureau afgewezen worden stapt de PvdD naar de Provinciale Staten om het alsnog af te dwingen.

Forum voor Democratie profiteert voorlopig van de situatie. Die partij kreeg de restzetel en komt met vijf zetels in de Provinciale Staten.

Deel dit artikel:

 1. Voor de coalitievorming maakt het allemaal niet uit dus ga daar gewoon maar mee door. De nummers 6 t/m 10 van het Forum voor D……. Komen overigens helemaal niet uit de provincie:

  6 Camies R.W. Emmen
  7 Drukker J.W. Stuifzand
  8 Omlo H. Klazienaveen
  9 Rooken R.J. Muiderberg
  10 de Vries J.W.E. Amsterdam

   1. Nou O. Kars, aangezien het een opvallend aantal is vergeleken met andere partijen. Sterker nog: behalve DENK leverde geen enkele partij kandidaten vanuit een andere provincie.
    SP 40/40 uit Groningen
    PvdA: 29/29 uit Groningen
    CDA: 33/33 uit Groningen
    D66: 50/50 uit Groningen
    VVD: 50/50 uit Groningen
    CU: 37/37 uit Groningen
    PVV: 12/12 uit Groningen
    Groninger Belang: 50/50 uit Groningen
    GroenLinks: 38/38 uit Groningen
    PvdD: 17/17 uit Groningen
    PvhN: 22/22 uit Groningen
    FvD: 5/10 uit Groningen
    50PLUS: 10/10 uit Groningen
    DENK: 2/3 uit Groningen
    Bron:
    https://www.kiesraad.nl/adviezen-en-publicaties/proces-verbalen/2019/pvs-ps-kandidaatstelling-2019/vastgestelde-kandidatenlijsten-provincie-groningen-2019/vastgestelde-kandidatenlijsten-provincie-groningen-2019

   2. Omdat (behalve DENK) geen enkele partij in Groningen kandidaten uit andere provincies had

   3. Ik was in de veronderstelling dat dat vrij gangbaar was. Niet dus, als je opsomming klopt.

 2. De telling moet kloppen, dat is een principiële kwestie. Mensen hebben hun stem uitgebracht en ze moeten ervan uit kunnen gaan dat die juist meegewogen wordt. In de politiek staat pragmatisme voorop maar geloofwaardigheid gaat eraan vooraf.

  1. Toen we nog stemcomputers hadden was dat allemaal geen probleem maar wij zijn terug de negentiende eeuw in gedrongen door een activistisch groepje fanatici.

 3. Iedere partij heeft daar recht op en het gaat om de volgende partijen : Groen Links/ PvdA/FvD/partij voor de Dieren Het gaat om geldige correcte stemmen voor de restzetel. De stemmen controleren door een groep op het Povinciehuis zal correcter gebeuren dan op de vele honderden stembureaus.

 4. Al die figuren die in Groningen op FVD hebben gestemd dienen met pek en veren de provincie worden uitgejaagd, totaal geen solidariteit gevoel met deze mensen die in onze provincie last hebben van de aardbevingen.
  FVD staat voor open gooien van de gaskraan, maar dat zullen al die meelopers wel niet weten.

 5. Goed idee! Vind het nogal vreemde uitslagen over het algemeen.
  Sowieso is er waarschijnlijk legaal gefraudeerd. Bepaalde ‘democratische’ partijen (of is het enkelvoudig?;)) die mensen uit o.a. Rotterdam invliegen die zich in de gemeente Groningen inschrijven en zo stemrechtig worden in de provincie. Alles louter om stemmen te winnen voor een partij…

  Gelukkig is stemmen een momentopname zoals de peilingen van Maurice de Hond.
  Laat Groningen een sociaalbetrokken en groene stad blijven….
  ‘k Heb in Utrecht, Amsterdam, Amersfoort, Luxemburg, Eindhoven, Rotterdam, Schiedam en Tilburg verkeerd maar nergens voel ik me – als jonge thirty-somethinger – meer thuis dan in het Groningse (al is Spanje een goede second;))

  ‘Mi casa es tu casa’

 6. Ik en mijn man kregen allebei 2 stemformulieren voor de waterschappen (ze waren in elkaar gevouwen). We hebben ze verteld, maar wie weet hoeveel vaker dat gebeurt is. Slordig.

  1. Daniël, als stembureauvoorzitter geef ik toe dat de stembiljetten van het waterschap Noorderzijlvest (de oranje) inderdaad snel de neiging hadden om als 2 tegelijk uitgereikt te worden. We hebben hiervan op mijn stembureau 2 of 3 gevallen gehad (waarin de dubbele netjes terug werd gegeven). Dit had te maken met het formaat stembiljet. Niettemin, bij de telling dient het aantal ingenomen stempassen (de blauwe en groene die je thuis gestuurd kreeg) overeen te komen met de getelde stemmen. Daarom worden ze genummerd en mede daarom scannen we ze ook nog eens in. Een dubbele check. Komt het aantal niet overeen dan wordt de telling nogmaals uitgevoerd om de fout op te sporen. De gemeente Groningen kent dan ook nog eens, na de sneltelling, de centrale telling de volgende dag in Martiniplaza. Een voorzitter dient ook nog eens een proces-verbaal in te vullen en is dus aansprakelijk voor de gang van zaken op een stembureau, inclusief die telling. Natuurlijk kunnen er fouten worden gemaakt, maar door dergelijke checks worden die tot een minimum beperkt. (Bij ons kwam gelukkig bij de waterschappen het aantal biljetten en passen overeen en is melding gemaakt van de problemen die ontstonden door het formaat).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *