Partij voor de Dieren wil hertelling stemmen Statenverkiezing

nieuws
Foto: Ecco van Oosterhout

De Partij voor de Dieren gaat maandag een hertelling aanvragen van de stemmen bij de Statenverkiezingen van afgelopen woensdag. De PvdD verloor één van de twee zetels.

Fractievoorzitter Ankie Voerman zegt dat er in de stad Groningen al zeventig “onverklaarbare verschillen” zijn tussen uitgereikte stembiljetten en uitgebrachte stemmen. Ook vindt de PvdD het erg vreemd dat donderdag de partij twee zetels kreeg en vrijdag weer één.

Voerman: “Stemmen tellen is mensenwerk en het zijn slechts enkele tientallen stemmen die ons van de restzetel scheiden. In de provincie zijn honderden stembiljetten afgekeurd. Bij een hertelling zouden de onverklaarbare verschillen tussen uitgereikte stembiljetten en uitgebrachte stemmen, de afgekeurde stemmen en de totaaltelling opnieuw moeten worden beoordeeld”.

Mocht het verzoek van hertelling door het stembureau afgewezen worden stapt de PvdD naar de Provinciale Staten om het alsnog af te dwingen.

Forum voor Democratie profiteert voorlopig van de situatie. Die partij kreeg de restzetel en komt met vijf zetels in de Provinciale Staten.