CDA Groningen wil zo snel mogelijk gemeentelijk sportakkoord

nieuws
Bron foto: Bill Couch / Flcikr / CC 2.0-by-nc-nd

De CDA-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over het sluiten van een gemeentelijk sportakkoord. De fractie hoopt op deze manier wethouder Jongman aan te sporen om zo snel mogelijk actie te ondernemen.

Reden voor de urgentie van de CDA-fractie is de 30 miljoen euro budget die het kabinet extra beschikbaar stelt voor gemeentes met een lokaal sportakkoord. Fractievoorzitter René Bolle: ‘Er ligt dan ook een grote kans. De financiële steun vanuit het kabinet is voor het CDA een extra reden om zo snel mogelijk een sportakkoord te sluiten.’

Het sportakkoord moet de gemeente, sportverenigingen, (basis)scholen, maatschappelijke organisaties en bedrijven samenbrengen met als doel om inwoners meer te laten sporten en bewegen.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *