“Bulderend geluid” in Oosterparkwijk is defect in leiding