Aantal meldingen diefstal en inbraak blijft gelijk

nieuws
Foto: Pixabay

Het aantal meldingen van diefstal bij winkels en bedrijven in de gemeente was de laatste vier maanden van vorig jaar vrijwel gelijk aan de middelste vier maanden. Ook vergeleken met een jaar geleden is er weinig verschil.

Dat blijkt uit de veiligheidsmonitor. Die is samengesteld uit cijfers van de politie en de Veiligheidsregio en meldingen bij het Meldpunt Overlast en Zorg. Het aantal meldingen van overlast en van drugshandel is toegenomen.

De meldingen van geweldincidenten namen sterk af. Ook de meldingen van inbraken in auto’s en de diefstal van motorvoertuigen namen af. Het aantal woninginbraken nam toe, maar er waren minder inbraken in schuurtjes en garages. Daarom is het aantal meldingen van de totale wooncriminaliteit vrijwel gelijk gebleven.
.

Deel dit artikel:

  1. Papieren exercitie.
    Citaat Groene Amsterdammer:

    “De criminaliteit in Nederland daalde in de afgelopen vijftien jaar fors. Tenminste, dat is wat de jaarlijkse misdaadcijfers laten zien. Maar uit onderzoek dat Investico de afgelopen maanden deed, blijkt dat die cijfers niet kloppen – door toedoen van de politie zelf. Agenten bekennen aan ons dat ze regelmatig, gedwongen door capaciteitsgebrek of orders van hun chef, strafbare feiten buiten de boeken houden. Ze ontmoedigen het doen van aangifte, gebrekkige systemen dwingen ze tot ‘creatief boekhouden’ bij de registratie van misdrijven en, het meest schrikbarend: cijfers worden op talrijke manieren gemanipuleerd. In plaats van burgers te helpen, zeggen sommigen te werken ‘voor de carrière van de chef’, alles om mooie cijfers bij de leiding te laten zien.
    Dat blijkt uit een enquête die Investico uitzette onder leden van de Nederlandse Politiebond (npb), waarop bijna vijftienhonderd agenten reageerden. Ruim tweehonderd agenten uit het hele land lieten hun contactgegevens achter om op voorwaarde van anonimiteit met ons te praten. Meer dan de helft van de agenten die betrokken zijn bij registratie zegt mee te maken dat misdrijven onterecht onder een andere categorie in de boeken worden gezet. Nog eens vier van elke tien agenten die antwoord gaven zeggen dat het aantal opgeloste misdrijven hoger wordt voorgesteld dan het in werkelijkheid is.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *