Vraag naar gas uit Groningen daalt sneller dan verwacht

nieuws
Foto: Pexels

De benodigde hoeveelheid gas uit de Groningse velden daalt sneller dan vorig jaar al voorzien. Uit de nieuwe raming voor het komende gasjaar blijkt dat er 1,5 miljard Nm³ onder het huidige schema voor de afbouw van de gaswinning.

Uit de raming van netbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) blijkt dat met name de snellere afbouw van de export naar Duitsland en de extra inkoop van stikstof, waarmee hoogcalorisch gas kan worden omgezet naar pseudo-Groningengas, zorgt voor een lagere vraag naar gas uit het Groninger veld in het komende gasjaar.

De raming van GTS dient als basis voor het vaststellingsbesluit waarmee minister Wiebes in oktober bepaalt hoeveel gas de NAM volgend jaar moet winnen uit het Groningenveld.

Deel dit artikel: