Lector Hanzehogeschool: ‘Markt kan energielevering niet garanderen’

Nederland moet niet vertrouwen op de markt om energieschaarste te voorkomen. De overheid moet zorgen dat er een buffervoorraad opgebouwd wordt voor extreme omstandigheden. Dat zegt Martien Visser, lector energietransitie van de Hanze Hogeschool.

“In Nederland wordt er nog te veel op vertrouwd dat het buitenland wel bij zal springen, en dat de energiemarkt blijft functioneren ook in een extreme situatie zoals bij een strenge winter”, aldus Visser. “België en Duitsland sluiten steeds meer kern en kolencentrales en vertrouwen er net als Nederland op dat er altijd voldoende stroom uit het buitenland gehaald kan worden.”

Volgens Visser moet de overheid gaan investeren in energiereserves die bestaan uit geïmporteerd gas of waterstof. Nederland kan op deze manier kan verzekerd blijven van een goede constante stroomvoorziening.

Deel dit artikel:

  1. De overheid moet iedere vorm van privatisering waar het om energie gaat tegengaan door zelf windmolens en zonneparken te gaan exploiteren. De overheid moet zelf gaan investeren in vervangende brandstoffen voor gas en brandstoffen bestemd voor gemotoriseerde voer- vaar en vliegtuigen.

    Het is toch van de zotte dat de overheid eerst jaar in jaar uit structureel subsidies verstrekt aan exploitanten van windmolens, waar zij zelf ook geld aan zou kunnen overhouden door zelf energie te gaan produceren d.m.v. windmolens en zonneparken en diezelfde exploitanten nu beetje bij beetje zonder subsidie windparken exploiteren waar miljoenen aan verdiend worden.
    Met natuurlijk het feit dat een overheid kostendekkend kan gaan werken, zonder winstoogmerk energie kan leveren, waardoor de afnemer ook nog eens veel goedkoper stroom af kan nemen.
    Hetzelfde gaat vanzelfsprekend ook op waar het o.a. gaat om ziektekostenverzekeringen, de exploitatie van ziekenhuizen en openbaar vervoer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *