Groningse concurrentiepositie harder geraakt door Brexit dan andere provincies

nieuws
Foto: Onbekend via maxpixel.net

De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU zorgt voor een sterkere daling van de concurrentiepositie van Groningse bedrijven dan het landelijke gemiddelde. Dat blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Groningen zal als direct gevolg van de Brexit te maken krijgen met hogere prijzen en hogere productiekosten. De economisch grotere Nederlandse regio’s worden minder hard door de Brexit getroffen dan de economisch kleinere regio’s. Dat komt onder meer doordat bedrijven in deze economisch grotere regio’s minder afhankelijk zijn van economische relaties met het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast zijn er in deze regio’s meer bedrijven uit de dienstensector, die gemiddeld genomen hun concurrentiepositie versterken.

Het PBL heeft in dit onderzoek gekeken naar welke bedrijfstakken in welke provincies door de Brexit in hun concurrentiepositie versterkt of verzwakt worden? Bepalend in deze studie is of de totale kostenverhoging voor bedrijven in Nederland – in verband met handelsbarrières die het gevolg zijn van een Brexit – groter of kleiner is in vergelijking met die van hun (inter)nationale concurrenten. Volgens het PBL behelst het onderzoek de initiële gevolgen van de Brexit, de effecten die meteen na uittreding van het Verenigd Koninkrijk optreden, los van hoe bedrijven, overheden en consumenten hierop zullen gaan reageren.

Deel dit artikel: