“Groen, duurzaam en aandacht voor zwakkere groepen”

nieuws
Presentatie nieuwe wethouders Groningen

Groen, duurzaam en veel aandacht voor zwakkere groepen in de samenleving. Dat is de basis van het coalitieakkoord van GroenLinks, de PvdA, D66 en ChristenUnie dat woensdag werd gepresenteerd.

Zo moeten er binnen de ringwegen steeds minder auto’s gaan rijden. Het openbaar vervoer, de fiets en vooral de voetganger moet meer ruimte krijgen. Er komen voor zowel automobilisten als fietsers minder parkeerplekken in het centrum. Fietsers moeten hun rijwiel in inpandige stallingen gaan plaatsen.

Op de Grote Markt komen bomen. Er komen meer groene openbare plekken in de stad en bewoners worden gestimuleerd om een echte tuin aan te leggen in plaats van een tegeltuin.

Groningen moet aardgasvrij worden, te beginnen in de wijken Selwerd en Paddepoel. Bij Meerstad Noord komt waarschijnlijk een zonneweide. De bevoorrading van de binnenstad moet zonder uitstoot van uitlaatgassen en aan de taxibedrijven wordt gevraagd om duurzaam te gaan rijden.

Woningen

Daarnaast wil het nieuwe stadsbestuur het groene gebied tussen de stad en Haren en Ten Boer behouden. Woningbouw komt er vooral in de Eemskanaalzone, het Suikerunieterrein en in Meerstad. Ook in de dorpen wordt voorlopig alleen binnen de bebouwde kom gebouwd. Er moeten 30% sociale huurwoningen bij komen.

Foto Andor Heij. Noorddijk.

Armoedevrij

Groningen wil ook naar een armoedevrij generatie. Mensen in de bijstand moeten meer gebruik maken van bestaande regelingen. Daarnaast moet de basisbaan er komen. Te denken is aan een functie als buurtconciërge, klasse-assistent of fietssteward.

Daarnaast streeft de gemeente er naar om er vijfduizend banen bij te krijgen. Daarbij moet flink wat aandacht zijn voor mensen met een MBO-opleiding. Er komt een ontwikkelhuis voor mensen die na drie maanden bijstand nog geen werk hebben.

Leren van dorpen

Wat betreft bewonersinitiatieven kan de stad nog wat leren van Haren en Ten Boer, aldus het nieuwe college. Met minimale middelen weten bewoners hun dorpshuizen en andere voorzieningen open te houden. Er wordt gekeken of dat ook in de wijken in de stad toepasbaar is. Voorzieningen in de dorpen en wijken, zoals speeltuingebouwen en ontmoetingscentra zijn voor het nieuwe gemeentebestuur van cruciaal belang.

Foto Andor Heij

Het ophalen van huisvuil komt weer op de agenda. Zowel het betalen per afvalzak (DIFTAR) als het weer inzamelen van grof vuil. Voor vuurwerk wil het gemeentebestuur het liefst een centrale zone.

Betalen

Om het plaatje financieel rond te krijgen gaat de OZB voor huizen omhoog en komt er meer toeristenbelasting. Daarnaast wordt er intern bezuinigd en worden er minder subsidies aan instellingen verstrekt.

Via de onderstaande link is het hele coalitieakkoord te lezen.

Coalitieakkoord