PvdD: ‘Bouwen kan op voorterrein Betonbos zonder bomenkap’

nieuws
Foto: Google Streetview

Als het aan de Partij voor de Dieren worden er geen bomen gekapt op het Betonbos-terrein en komt er een volwaardig alternatief voor de bewoners als het terrein toch herontwikkeld wordt. Hiertoe heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

De fractie maakt zich zorgen over de gang van zaken: “Het betonbos was voorheen een plek met veel overlast van criminaliteit maar deze plek is echt een creatieve broedplaats geworden.”, aldus raadslid Wesley Pechler. “Tiny forests als het Betonbos zijn van onschatbare waarde voor het dierenleven in een stedelijk gebied. Mochten de ontwikkelplannen doorgaan, dan is er voldoende ruimte voor woningbouw op het voorterrein zonder het bos te moeten kappen”.

De Partij voor de Dieren roept het gemeentebestuur op om een intermediërende rol te spelen tussen de grondeigenaar en de Betonbos-bewoners. Daarnaast vraagt de partij het college om de zoektocht naar een nieuwe, alternatieve locatie voor de woongroep van de Betonbos-bewoners te faciliteren, om ze een nieuwe plek te geven in de gemeente.

Deel dit artikel:

  1. Het ligt echter niet aan de PvdD. Die heb ik trouwens ook met geen woord horen praten over de kap van het ‘Tiny Forest’ aan de bornholmstraat. (They paved paradise to put op a parking lot. Letterlijk) (daar woonde namelijk niemand die een partij voor zijn karretje kon spannen). Het is natuurlijk ook veel leuker om gemeentelijke plannen te frustreren, dan krijg je veel meer aandacht dan wanneer een of ander bedrijf de bomen kapt (Geen idee van wie de parkeerplaats is, maar je moet een pasje hebben om er op te kunnen en er staat een groot hek omheen.)

    1. Gemeentelijke plannen zijn er om gefrustreerd te worden, zeker wanneer deze uitsluitend met het oog op de belangen van grote spelers zijn opgesteld, en de belangen van kleine spelers niet meegewogen zijn. Omdat dat beter uitkomt of meer oplevert. Alles van waarde is weerloos. Dat geldt met name voor natuur. Goed dat de PvdD aktie onderneemt, ook al hebben ze dat eerder niet gedaan. Ik verwacht er echter niet veel van. De afweging ‘geld of natuur’ is meestal snel gemaakt.

    1. Ook niet van de mensen die er op wonen. De gemeente heeft grote plannen voor de Eemskanaalzone voor inbreiding. Met Groenlinks in het stadsbestuur zal het hopelijk ook een Groene wijk worden. De PvdD wil echter van iedere grasspriet een natuurgebied maken. Dat is niet werkbaar in een stad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *