PvdD: ‘Bouwen kan op voorterrein Betonbos zonder bomenkap’

nieuws
Foto: Google Streetview

Als het aan de Partij voor de Dieren worden er geen bomen gekapt op het Betonbos-terrein en komt er een volwaardig alternatief voor de bewoners als het terrein toch herontwikkeld wordt. Hiertoe heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

De fractie maakt zich zorgen over de gang van zaken: “Het betonbos was voorheen een plek met veel overlast van criminaliteit maar deze plek is echt een creatieve broedplaats geworden.”, aldus raadslid Wesley Pechler. “Tiny forests als het Betonbos zijn van onschatbare waarde voor het dierenleven in een stedelijk gebied. Mochten de ontwikkelplannen doorgaan, dan is er voldoende ruimte voor woningbouw op het voorterrein zonder het bos te moeten kappen”.

De Partij voor de Dieren roept het gemeentebestuur op om een intermediërende rol te spelen tussen de grondeigenaar en de Betonbos-bewoners. Daarnaast vraagt de partij het college om de zoektocht naar een nieuwe, alternatieve locatie voor de woongroep van de Betonbos-bewoners te faciliteren, om ze een nieuwe plek te geven in de gemeente.