Woontoren voor jongeren nabij Antonius Deusinglaan

nieuws

Op de plek waar nu nog een klein bos is, aan het Wouter van Doeverenplein bij de Vrydemalaan, wil bouwbedrijf Koopmans  met de gemeente een woontoren voor jongeren bouwen.

De woontoren is een van de eerste zichtbare ontwikkelingen op de Healthy Ageing Campus, het gebied rondom de Antonius Deusinglaan. Dit wordt een levendig, duurzaam en gastvrij stuk stad voor onderwijs, onderzoek, cultuur, sport en ontspanning.

Het ontwerp kan bekeken worden tijdens een inloopbijeenkomst op maandag 17 december van 18.00 tot 21.00 uur in de Erlenmeyer zaal in Het Paleis.

Deel dit artikel:

 1. Ook deze hoek van de stad moet er aan geloven. Even verderop is het Wilewaalplein en omgeving tot in lengte van jaren vernietigd met de bouw van De Groenling, plannen voor eenzelfde toren aan de Oosterhamrikkade op de plaats waar in het verleden Brezan was gevestigd konden geen doorgang vinden omdat het gemeentebestuur terug werd geroepen doordat men opnieuw het bestemmingsplan voor deze hoek van de stad terzijde wilde schuiven, iets wat men voor de bouw van De Groenling ook heeft moeten doen.

  Nog niet zo lang werd er in de gemeenteraad vol lof gesproken over het feit dat men kleine tuintjes in de stad aan ging leggen. Ik heb vaak geroepen dat iedere nu nog aanwezige groen postzegel volgebouwd zou gaan worden, hoongelach van enkelen op dit forum vielen mij ten deel. Grote onzin werd en wordt er door hen beweerd.

  Recente uitspraken van het college over meer groen in deze stad gaan ook hier weer volledig verloren, loze praat dus. Triest dat er niemand in deze hele gemeenteraad ballen heeft, opstaat en met de vuist op tafel slaand tegen van der Schaaf c.s. durft te zeggen: Het is genoeg geweest!

  Het enige groen wat er in deze stad tevoorschijn komt is groen licht voor de bouw van in beton gegoten hoogbouw tumoren.

  1. Je zou denken dat ieder nieuw bouwsel in de stad een steenpuist op de kringspier van Middenweg is als je zijn voorspelbare reacties hierop leest.

   1. Merk meer en meer weerstand tegen het volplempen met betonnen puisten in deze stad, het heeft dus wel degelijk zin om te roepen dat deze stad pas dan leefbaar gaat worden wanneer er èn minder van dit soort puisten neergezet gaan worden en er minder studenten toegelaten gaan worden. Ook hier op deze plek zou je,net als op veel met betonnen tumoren volgebouwde percelen, iets moois neer kunnen zetten en dan ook daadwerkelijk enkel bestemd voor niet studerende jongeren.
    Sprak gisteren een kennis welke mij vertelde dat hun dochter een appartement toegewezen had gekregen, het heeft dan wel bijna 7 jaar moeten duren, maar als niet studerende jongere/niet allochtoon zijnde schijn je dat er in deze stad voor over te moeten hebben.

    By the way ik denk dat jij je kringsppier voor andere doeleinden gebruikt als de gemiddelde inwoner in deze stad, maar dat terzijde.

 2. Reken er maar op dat deze er komt. En zo vernielen V.d.schaaf en bouw vriendjes de stad Groningen verder.jammer genoeg komen ze weer in het nieuwe college.
  Met gl weet je zeker dat ze de stad onbetaalbaar maken voor de gewone man met hun milieu verzinselen. De stad Groningen gaat een sombere toekomst tegemoet met dit stel.

 3. Heb je (oud) groen in de stad, moet het weer eens weg.
  Ja heel groen en links allemaal hoor.
  Allemaal op studiereis geweest in Rotterdam zeker?

 4. “Dit wordt een levendig, duurzaam en gastvrij stuk stad voor onderwijs, onderzoek, cultuur, sport en ontspanning”. Wie verzint dit soort wartaal? Hopelijk gaat het ook nog verbindend en inclusief worden?

 5. De hele stad wordt door deze gemeenteraad vol geplet met woontorens e.d. Waneer stopt dit ?
  Dit is mijn stad niet meer, alles is vernield
  60 jarige inwoner.

 6. Er kan natuurlijk altijd nog een “ jongeren” toren gebouwd worden op de Grote Markt, ruimte zat
  Ik zie Roelof van der Schaaf er toe in staat…..
  Telkens als er gebouwd gaat worden staat deze man dom lachend op de voorpagina van het DvhN ….
  Zeker als er commentaar geleverd wordt op de bouwstijl, betonnen torens voorzien van een moderne “huid”, die neergezet wordn op een plek waarop nog wat armoedig groen staat…
  Dan moet er moderner gebouwd worden, en zo worden er op Selwerd en de Hoogte nu torens gebouwd die niet vierkant of rechthoekig zijn.
  En de bouwbedrijven maar lachen…..

 7. Zo’n toren voor jongeren is een heel wat betere oplossing dan het voortdurend ombouwen van ‘normale’ huizen tot studentenkamers.
  Ik vind het een prima locatie om flink hoog te bouwen. Dat deden ze vroeger ook al, kijk maar naar al die kerktorens.

  1. Je denkt toch niet dat er behoudens een klein appartementencomplex op de voormalige Rabo locatie in Paddepoel voor jongeren in deze stad gebouwd gaat worden? Studenten Sjaak, de core bussines en broodheer van B&W uit de gemeente Groningen

   Beetje erg naief doe jij dit nu wel voorkomen Sjaak, al weet ook jij wel beter.

   Roeland van der Schaaf ontbeert de ballen om niet nog langer aan de leiband van de RUG en de Hanzehogedroomfabriek onder regie van ROEZ te willen blijven lopen. Schei toch eens uit met de Compacte stad, welke juist de leefbaarheid doet afnemen. Ook hier grenzend aan het voormalige Bodenterrrein met zoveel meters aan ruimte, kun je met maximaal 4 bouwlagen en door deels langs het water te gaan bouwen hetzelfde aantal woningen neerzetten waardoor vergezichten behouden blijven en je niet opnieuw, zoals de afgelopen jaren aan de Zonnelaan heeft plaatsgevonden, een Gropiusstadt 2.0 gaat ontwikkelen.
   Enkele maanden geleden vond ik een magazine op mijn bureau van ingenieursbureau Sweco, een ingenieursbureau welke ook voor de gemeente Groningen werken, met daarin een artikel over Roeland van der Schaaf. Zo geef je ook nog eens voeding aan hen welke belangenverstrengeling in de mond willen gaan nemen. Moet je absoluut niet willen.

   1. De Universiteit/Umcg hebben die grond nodig voor uitbreiding dan ga je er geen laagbouw plegen. Een toren voor studenten op die plek kun je beschouwen als een campus. Ik zou de Polaris niet klein noemen. Overigens staan er nog twee torens op stapel op de GAK-locatie in Paddepoel. Atlas en Pleione. Een voor internationale studenten de ander is een mix van sociale huur en vrije sector huur. De stad kan de Hanze en Universiteit niet zonder meer een studentenstop opleggen, ook al zouden ze dat willen. Juist door op bepaalde plekken te verdichten verbeter je de leefbaarheid in de rest van de stad. Verwacht maar niet dat jij je zin krijgt Middenweg, hoe vaak je ook op je hoofd gaat staan en minder minder roept.

 8. Had Groningen niet de mond vol van tiny forrests? Heb je er zo een, midden in de stad nog wel, moet dat wijken voor weer een woontoren. Wie dit nog snapt…

 9. De gemeente Groningen heeft de suggestie geopperd om op ditzelfde Bodenterrein een nieuw cultuurcentrum neer te gaan zetten, dus waar het om deze plannen gaat, doet het UMCG/RUG hier verder niet ter zake. Het UMCG wil op de plaats van het voormalige centrum dierproeven, nieuw gaan bouwen en wellicht er omheen maar niet aan de kanaalzijde.

  Dat hele Compacte stad concept uit begin jaren 2000 is allang achterhaald en ingehaald door de realiteit. Je ziet het toch zelf ook om je heen, of hou jij je ogen daarvoor gesloten. Het verkeer dreigt 2 x per dag vast te lopen doordat er telkens meer en meer verkeer `s morgens de stad uit moet, om aan het eind van de middag de stad weer in te rijden. En dat alles via telkens minder doorgaande wegen daar deze meer en meer voor gemotoriseerd verkeer wordt ingeperkt, om zo naderhand als excuus te gaan gebruiken dat het allemaal veel te druk wordt met datzelfde gemotoriseerde verkeer. Deze stad kent een veel te klein basisoppervlak om dit alles te bewerkstelligen. En met het inhuren van buitenstaanders welke deze stad en de ontwikkeling de afgelopen 25 jaar niet zelf hebben ervaren krijg je onzalige plannen als een compacte stad, of de idioterie van hoogbouwtumoren welke als landmarks zouden moeten gaan fungeren. Dat soort wanstaltige hoogbouw moet je, als je dit al wilt bouwen clusteren op het voormalige SuikerUnie terrein en niet in bestaande stadswijken.

  Als het rijk nu eerst eens gaat stoppen met de perverse prikkel door bij het aantrekken van buitenlandse studenten de RUG of Hanzehogedroomfabriek daarvoor rijkelijk te gaan belonen, ga je zien dat het aantal buitenlandse studenten snel zal gaan dalen. Enkel en alleen al om deze extra buitenlandse studenten te gaan herbergen, ben je alleen al 5 hoogbouw tumoren als welke nu aan de Plataanlaan/Reitdiep worden gebouwd nodig. Dus al met al schiet je met de nieuwbouw geen meter op en moet je nog een keer zoveel bij gaan bouwen en daar zit niemand op te wachten.

  En beste Marcus dat alles is iets wat jij zelf ook drommels goed weet, al valt het moeilijk voor jou dat te erkennen.

  1. Ik weet nou wel hoe je er over denkt en dat je jouw mening veel belangrijker vindt dan die van alle anderen Middenweg, dus je hoeft niet de hele tijd hele lappen tekst te typen waarin je alles nog maar een keer herhaalt.

   1. Mijn mening is niet belangrijker dan wie dan ook, de leefbaarheid in deze stad, dat is het enige wat telt en door dit soort in beton gegoten puisten te bouwen, ga je meer en meer bestaande stadswijken tot in lengte van jaren verkloten.

   2. Nee hoor, je red juist stadswijken doordat de studentenbewoning in woonhuizen daar vermindert. Minder fietsen op de stoep, minder verwaarloosde tuinen, minder overlast. De plannen die nu gerealiseerd worden staan allang op stapel maar zijn door de crisis door de aardbevingsproblematiek (opnieuw ontwerpen en de NAM zover krijgen dat er voor betaald wordt) ernstig vertraagd.Het is ook niet zo dat dit in plaats van sociale woningbouw wordt gedaan. De meeste projecten worden door internationale investeerders gefinancierd. Er gaat dus geen geld voor sociale woningbouw naar toe.

 10. Prima plan. En ook precies zoals al in het bestemmingsplan is geschetst. Als je het daar niet mee eens was, dan had je daar bij het vaststellen van het bestemmingsplan bezwaar tegen kunnen indienen.

  ‘Oud groen’? Het gaat om het Bodenterrein, waar eerst een blok beton van het dierenlab stond en daarvoor, in de tijd van de boden, een grote stenen loods. Weinig ‘oud groen’ dus.

  Bovendien zou juist de gesuggereerde bouw van maximaal 4 lagen een hoop ruime (en potentieel groen) kosten. Je zou dan 5 keer zo veel oppervlakte nodig hebben om evenveel mensen te kunnen huisvesten. Blijkbaar heb je liever 5 blokken beton op de plaats van de ‘kleine tuintjes’? Laagbouw kan prima aan de rand van de stad, maar juist in het centrum zou je, op plekken die daarvoor geschikt zijn, bij uitstek hoogbouw kunnen plaatsen.

  1. Bezwaar indienen tegen een wijziging van een/het bestemmingsplan? In welke wereld leef jij? Als jij niet direct belanghebbende bent, dien jij tegenwoordig je mond te houden.
   5 x deze oppervlakte op een plek waar nu al, zoals jij zelf al aangeeft decennia lang beton ligt. Dat argument van jou valt af.
   Laagbouw zou je juist aan de stadsranden moet neerzetten,. als je dat al zou willen, maar het is juist absurd om dit in een bestaande woonomgeving neer te planten. WIndvang, schending van privacy, vergezichten welke verdwijnen, nog meer vervoer- en verkeersbewegingen op een locatie welke nu al het nodige verkeer te verwerken heeft, enz.enz. En als dit nu allemaal in het algemeen belang zou zijn, sociale huur en/koopwoningen voor inwoners uit deze stad, maar nee, enkel als huisvesting voor het overschot aan studenten.

   Minder studenten is gelijktijdig het tekort aan studentenhuisvesting oplossen, hoe moeilijk kan het zijn. Hou deze stad leefbaar, niet enkel voor nu, maar ook voor de volgende generatie`s.

 11. Ik vraag mij af of de overlast van de verkeers- en vervoersbewegingen kleiner wordt als hier ‘gewone’ burgers komen wonen, die met hun auto’tjes elke dag naar het werk en de winkels reizen, en als de studenten verder van het centrum en de (medische) faculteit komen te wonen.

  Maar met het laatste ben ik het helemaal eens. Hou de stad een leefbare en levendige stad in plaats van een uitgestrekt en slapend dorp.

 12. Quote Marcus;

  “Nee hoor, je red juist stadswijken doordat de studentenbewoning in woonhuizen daar vermindert. Minder fietsen op de stoep, minder verwaarloosde tuinen, minder overlast.”\

  Was dat maar zo, de nieuw te bouwen hoogbouw in en door zo langzamerhand is bestemd voor de extra toegelaten/aan te trekken buitenlandse studenten, het lost dus verder totaal niets op, de problemen mbt de leefbaarheid in de bestaande stadswijken blijven overeind staan.

  Allemaal kulargumenten enkel om het legitiem te maken dat er nog meer voor studenten gebouwd gaat worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *