Woningcorporaties aan formateur: ‘Laat ons meer bouwen’

nieuws

In een brief aan formateur Mattias Gijsbertsen vragen de Groninger woningcorporaties steun van het nieuwe college om meer sociale huurwoningen te mogen bouwen. Volgens de corporaties bestaat er door Rijksregels te weinig ruimte voor lokaal maatwerk.

De Groninger woningcorporaties De Huismeesters, Lefier, Patrimonium, Wierden en Borgen, Woonborg en Nijestee worden , zo schrijven zij in een persbericht, belemmerd door Rijksregels die te weinig ruimte laten voor lokaal maatwerk. Ze willen samen met de gemeente en huurdersorganisaties optrekken naar het Rijk om te zorgen dat geld op een goede manier in Groningen geïnvesteerd wordt en niet in de schatkist van Den Haag verdwijnt.

Ook vinden de corporaties dat bouw van nieuwe woningen sterk wordt belemmerd door het gebrek aan geschikte locaties. De gemeente kan volgens hen hierbij helpen door goede en betaalbare bouwlocaties beschikbaar te stellen en te zorgen dat de ontwikkeling van nieuwe woningen versneld wordt.  Ook willen de corporaties graag duidelijkheid over de collectieve vormen van warmte- en energieopwekking en bijbehorende infrastructuren per wijk. Ze vragen het nieuwe college helder aan te geven welke acties genomen worden om dit doel te realiseren. Daarnaast pleiten zij voor meer voorlichtings- en begeleidingscampagnes om kansarme mensen te helpen.

Deel dit artikel: