Woningcorporaties aan formateur: ‘Laat ons meer bouwen’

nieuws

In een brief aan formateur Mattias Gijsbertsen vragen de Groninger woningcorporaties steun van het nieuwe college om meer sociale huurwoningen te mogen bouwen. Volgens de corporaties bestaat er door Rijksregels te weinig ruimte voor lokaal maatwerk.

De Groninger woningcorporaties De Huismeesters, Lefier, Patrimonium, Wierden en Borgen, Woonborg en Nijestee worden , zo schrijven zij in een persbericht, belemmerd door Rijksregels die te weinig ruimte laten voor lokaal maatwerk. Ze willen samen met de gemeente en huurdersorganisaties optrekken naar het Rijk om te zorgen dat geld op een goede manier in Groningen geïnvesteerd wordt en niet in de schatkist van Den Haag verdwijnt.

Ook vinden de corporaties dat bouw van nieuwe woningen sterk wordt belemmerd door het gebrek aan geschikte locaties. De gemeente kan volgens hen hierbij helpen door goede en betaalbare bouwlocaties beschikbaar te stellen en te zorgen dat de ontwikkeling van nieuwe woningen versneld wordt.  Ook willen de corporaties graag duidelijkheid over de collectieve vormen van warmte- en energieopwekking en bijbehorende infrastructuren per wijk. Ze vragen het nieuwe college helder aan te geven welke acties genomen worden om dit doel te realiseren. Daarnaast pleiten zij voor meer voorlichtings- en begeleidingscampagnes om kansarme mensen te helpen.

Deel dit artikel:

 1. De verhuurdersheffing was in 2017 1.6 miljard… Dat klinkt veel, maar de overheid heeft hetzelfde jaar 3,4 miljard aan huurtoeslag uitgekeerd. Er lijkt juist eindelijk na al die jaren huurbevriezing weer wat bereidheid te zijn om sociale huur bij te bouwen… Is het dan wel verstandig om terug tegaan naar de situatie in 2006 ?
  En die campagnes gaan ten koste van het toch al krappe potje nieuw beleid in de stad?

 2. Leuk sociale huurwoningen voor uitkeringsgerechtigden. Zodra je 40 uur per week voor minimum loon gaat werken, vervalt een gedeelte of helemaal je recht op huurtoeslag. Netto onder de streep op jaarbasis kun je met een huurprijs van de nieuwe woningen, die vaak 650+ euro kosten, negatief uitkomen waardoor werken niet loont.

  Ik ben nog steeds voor afschaffing van de huurtoeslag, woningbouwverenigingen krijgen al subsidie van de overheid om te mogen bestaan en indirect ook extra subsidie via de huurtoeslag. Afschaffen huurtoeslag en woningbouwverenigingen dwingen om de huren te verlagen dat huurtoeslag niet meer nodig is. De subsidie via de huurtoeslag kunnen de verenigingen beter dan direct van de overheid krijgen.

  Meerdere voordelen:
  – Geen gerondpomp van geld.
  – Geen personeel nodig om de huurtoeslag te controleren, informeren, terug te innen, uit te betalen etc.
  – Werken gaat meer lonen.
  – Geen mensen die in de problemen komen die huurtoeslag terug moeten betalen en dat niet kunnen.

  Ik snap werkelijk waar niet dat de politiek (in Den Haag) niet met plannen komen om dit te bewerkstelligen. Er zitten daar echt visieloze idioten met geen verstand van zaken.

  Überhaupt om alle toeslagen af te schaffen, dit kan prima via de inkomstenbelasting geregeld worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *