“Uitgezette kinderen lopen grote schade op”

Kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland wonen en alsnog uitgezet dreigen te worden, kunnen ernstige schade oplopen in hun emotionele, sociale en lichamelijke ontwikkeling. Dat blijkt uit een donderdag verschenen rapport.

Dat wordt door 38 hoogleraren en drie beroepsorganisaties onderschreven. Daarom is uitzetten onverantwoord. Het geldt voor 400 kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland wonen maar buiten het kinderpardon vallen. De opstellers van het rapport concluderen dat deze groep extreem kwetsbaar is vanwege de voortdurende stress en een gebrek aan stabiliteit.

Hoogleraar Erik Scherder zegt: “De chronische stress waaraan deze gewortelde kinderen blootstaan, kan ernstige gevolgen hebben voor hun hersenontwikkeling. Dat maakt dat je inmiddels niet meer kunt verwachten dat ze zich nog kunnen aanpassen aan een nieuwe omgeving na uitzetting.”

Volgens orthopedagoog Elianne Zijlstra van de RUG bedreigt de jarenlange angst voor gedwongen uitzetting hun ontwikkeling in ernstige mate. Dit heeft grote gevolgen voor hun huidig functioneren en voor hun toekomst.

Deel dit artikel: