Stadspanel zoekt nieuwe naam bij Stadspanel

nieuws
Foto Andor Heij. Stadhuis, avond.

Dit voorjaar is besloten de term ‘Stad’ die jarenlang het logo van Groningen was ‘uit te faseren’ omdat het niet paste bij de nieuwe gemeente met veel buitengebied. Ook het Stadspanel moet er aan geloven.

Men zoekt een nieuwe naam en doet daarvoor een beroep op het Stadspanel.  Men kan zelf met een idee komen of kiezen uit deze suggesties: StadPlus panel, Stad+ panel, Inwonerspanel, Onlinepanel, Peilpanel of DenkMee!panel. De nieuwe naam moet in elk geval eindigen op panel, vindt het Panelteam van het Stadspanel.

‘De afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Groningen beheert diverse online panels. Ruim 10.000 inwoners van de gemeente Groningen zijn op dit moment lid van ons Stadspanel. De mening van de panelleden is belangrijk voor de gemeente Groningen. Hierdoor weet de gemeente beter wat er goed gaat, wat er beter kan en kunnen we gezamenlijk problemen oplossen. Op 1 januari 2019 ontstaat de nieuwe gemeente Groningen door samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Omdat ons Stadspanel niet meer enkel uit Stadjers zal bestaan, maar ook uit inwoners van de huidige gemeenten Haren en Ten Boer, kiezen we een nieuwe naam voor het panel. We willen u graag uitnodigen om ons te adviseren over de nieuwe naam. We waarderen het als u in een korte enquête uw keuze aan ons doorgeeft. In januari maken we deze nieuwe naam bekend’, schrijft het Panelteam van de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente.

Stad geen ‘Stad’ meer

Deel dit artikel: