Stad te ongezond voor huismus

nieuws

Amparo Herrera-Duenas promoveert 13 december in het Academiegebouw op de huismus. ‘De stad is te ongezond voor de huismus’.

Huismus en mens horen bij elkaar. Hun vanzelfsprekende aanwezigheid in de stad neemt echter al decennia sterk af.

Hoge vervuiling in stedelijke gebieden en de kwaliteit van voedselbronnen zijn mogelijke oorzaken. Het verminderen van vervuiling en het voeren van campagnes over het correct voederen van dieren in het wild, kan bijdragen aan het stoppen van de achteruitgang van stedelijke huismus populaties.

Deel dit artikel:

 1. Als Stadjer heb ik afgelopen zomer huismussen op Ameland gezien. Die kende ik nog uit mijn jeugd in Groningen. Als ik nu in de stad loop zie ik de Febo duif en de Vlaamse Friet meeuw.

 2. Meer groen (bomen, struiken, klimop) kunnen de mussen helpen om nestjes te bouwen. Alle afbraak van bomen, struiken (en niet vergeten de versteende tuinen en stoepen) helpen natuurlijk niet. En dat er ook in Groningen het zgn. sjoemelgroen bij de huizen door de gemeente niet getolereerd wordt helpt ook niet. Gemeente, stimuleer de bewoners van ‘stoephuizen’ om een paar tegels bij de muren weg te halen om daar groen en bloemen in te zetten en ook rond de bomen die langs de straten staan kan wat groen gezaaid worden. Hang her en der nestkastjes in de bomen. Alle beetjes helpen.

 3. Laten we de drijfsijs en roepie-roepie vogel ook niet vergeten.
  Maar nu serieus: het achteruitgaan van de huismus (en véle andere vogels) is niet best, en dat is nog zwak uitgedrukt.

 4. Ik denk dat het komt omdat er niet actief wordt gejaagd op die vliegende ratten (duiven)? Je kunt de duiven ook vergelijken met sprinkhanen, ze vreten alles kaal en schuwen mensen niet meer.

  Maar ja er zal wel een 1 of andere club zijn die voor behoudt is van vliegende ratten ofzo.

  Je moet die feboduiven gewoon wegjagen, een rotschop geven als ze voor je benen lopen, ze moeten weer “bang” voor de mens worden.

 5. Huismussen verliezen in bewoonde gebieden op grote schaal hun leefomgeving. Er is veel te lang vanuit gegaan, en nog steeds vaak, dat huismussen alleen nesten nodig hebben om zich voort te planten en te overleven. Dat is een misvatting die huismussen de kop kan gaan kosten als dat nog lang zo door gaat.
  Huismussen hebben foerageergebieden, goede kwaliteit schuilplaatsen, hoge slaapplaatsen, droge overnachtingsplaatsen bij slagregens, stormen, sneeuw en hagel, plekken waar ze alles vinden om het verenkleed parasietvrij te houden, en DAN pas nesten. Die nesten moeten dan geen kastjes met bodem van 11cm bij 11cm zijn, zoals mussenflats van het V_bedrijf, want mussen leggen gemiddeld 5, maar vaak ook 7 eieren, en soms 9. Die jongen zijn na 8 dagen zo groot als een kippenei en moeten dan nog 8 dagen. Dus huismussen leggen in die kleine kasten veel te weinig eieren om de aantallen op peil te houden.
  Als nu eerst het besef bij ecologische adviesbureaus, wooncorporaties en bouwbedrijven eens door zou dringen dat ze de huismus niet helpen met alleen nesten, maar dat ze ook de tuinen van bewoners met rust moeten laten als het daar groen is .. Kijk DAN gaat het zoden aan de dijk zetten. Dus daar doen wij, Huismus Bescherming Nederland, ons best voor. Onder anderen door de Gedragscode voor NOM-renovaties aan te vechten bij de minister van LVN. Want die is ziende blind vermoedelijk, dat die renovaties en saneringen massaal door laat gaan en daarbij tuinen even massaal overhoop laat trekken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *