“Aanpak ring zuid kan gewoon doorgaan”

De aanpak van de zuidelijke ringweg kan gewoon doorgaan, zonder aanpassingen in het contract. Dat stelt de commissie Hertogh, die onderzoek deed naar de impasse rond de aanpak van de ring.

Wel stelt de adviescommissie dat de verschillende partijen moeite hebben om het werk onder controle te krijgen. Het gaat om de provincie en gemeente Groningen, Rijkswaterstaat en aannemer Combinatie Herepoort.

Het is dan ook nodig dat de partijen beter gaan samenwerken en vertrouwen in elkaar hebben. Verder moet de organisatie eenvoudiger worden gemaakt, moet er meer openheid en transparantie komen. Het werk ligt sinds juli vrijwel stil na onenigheid over het afsluiten van de ringweg tijdens de zomer. De vertraging is inmiddels opgelopen tot drie jaar.

Deel dit artikel:

 1. Om tot de conclusie te komen dat er met HET FIASCOHE niks mis is hebben ze met elkaar wel een lange tijd nodig gehad. Wat zal dit aan koffie en bijkomende vergoedingen gekost hebben ?
  Het mooiste is dat het overleg voortgaat. Waarom ?
  Waarom Pieter niet gevraagd, die had het in elk geval voor minder gedaan.

   1. clown Marc weet het weer eens beter.

    Ik weet hier heel wat meer van af dan de meesten waaronder jij !

 2. Dat “eenvoudiger maken” is denk ik het sleutelwoord in dit advies.

  Er zijn in Nederland vaak teveel kapiteins op een schip en ook is de rol van kapitein niet altijd duidelijk. Het zijn tegenwoordig allemaal Scrummasters, Product Owners, Systeemarchitecten. Geen wonder dat je niet weet bij wie je moet zijn. En dat ze allemaal denken dat zij de touwtjes in handen hebben. Wat ook nog zo is ook.

  Vind je het gek dat de communicatie zo moeilijk gaat.

  Misschien geen User Stories meer, maar gewoon werkorders. Geen Epics maar projectdoelen. Geen Systeemeigenaar maar gewoon een projectleider. Dan weet je weer waar je het over hebt!

 3. “vertrouwen in elkaar hebben”.

  “Nou, wat ontzettend goed advies, gaan we doen! Ja, we vertrouwen elkaar ineens, dankzij dit advies!”

  Elke oranisatie – waar en wie dan ook – kan effectiviteit verhogen door beter te gaan samenwerken, en vertrouwen in elkaar te hebben… eenvoudiger te worden gemaakt, met meer openheid en transparantie. Duh! Wat verbazingwekkend is, dat iemand voor dit LEEGHOOFDIGE advies is ingehuurd.

 4. Mijn hemel, heb meelij met de geschoffeerde burger van deze stad. Wat een slap en arrogant geklets van deze falende en geld verslindende subsidievreters. Het volk pikt het niet meer. Hebben jullie dat nu nog niet door? Ophouden met dat slappe gezemel en ga nu snel die weg maken. Daar betalen we jullie voor. Stelletje niksnutten. Ik wil mijn belastinggeld terug.

 5. Volgens de commissie is eigenlijk alles dik voor elkaar. Er is geen noodzaak het contract te herzien c.q. aan te passen. Het schortte alleen een beetje aan samenwerking en vertrouwen. Lijkt mij een nogal fundamenteel probleem dat zulke basale zaken ontbreken, maar de commissie doet er erg luchtigjes over. Wat een flutcommissie. Dit gaat nog leuk worden.

 6. Beste lezers , ik was heden middag om 15.00 u aanwezig bij deze bekendmaking van dhr Hertogh. Aan tafel zaten dhr Hertogh/gedeputteerde Fl.Graeper/dir Westra van Oosterhof Holman en projectleider Herepoort. Aan de andere kant alleen de pers uitgenodigd. Van DvhN waren Frits Poelman en Johan vd Veer / rtv noord/ Telegraaf/ Oog tv en ik als buitenstaander die mee geluisterd heb. Er was geen secretaresse die alles met steno opnam ook Paul de Rook ontbrak.
  Het verhaal begon met er zijn 7 punten die verbeterd moeten worden. 1. Een kleinere organisatie. 2. kortere lijnen is het aansturen. 3. er waren financiele spanningen 4 . Er is nog geen bouwmethode bekend 5 er is nog geen tijdsplanning.6. Een leidinggevende sturende persoon.
  Er werd verteld dat als eerste de Helperzoom tunnel aan gebracht moet worden. Als u bekend bent met spoorbouw dan weet je dat je 9 mnd tot 1 j van tevoren dit moet aanvragen .Bij de Helperzoomtunnel zijn grote problemen. Er moet rondom een dichte damwand komen met heipalen en onder water beton.. Maar hoe doe je dat onder de 7 sporen die er liggen. Van de 12 delen waaruit de zuidring bestaat kun je 7 van de 12 zonder problemen aanbrengen. Europaweg tot de rotondes aan de afslag Euvelunnen > Kolham. Het Europaweg viaduct moet aan beide zijden verbreed worden van 2 x 2 naa 2 x 4 rijstroken en westzijde Hoogkerk tot Nijverheidsplein kan van 2 x 2 naar 2 x 3 rijbanen zonder problemen. De problemen liggen bij de verdiepte weg/tunnel en Jullianaplein met A 28 en Nijverheidsplein.
  Er is nog geen ontwaterings vergunning van HunzeenAa die is voor de derde keer afgekeurd. Herepoort weet nog niet welk type paal ze zullen gebruiken. Zelf heb ik bij de Schiphol spoortunnel 4 buispalen per stelling geheid.Herepoort denkt schroefankers 16 per stelling aan te brengen.Probleem is je weet niet hoe de beton zich in de grond vormt bij de Hondsrug.. U moet weten dat er in de 1500 m1 verdiepte weg/tunnel 22.000 palen nodig zijn.Bij de verdiepte bak/tunnel die heb je 2 keuzes droog ontgraven met bron bemaling Herepoort vertelde 36 m diep dat heeft grote gevolgen voor omgeving huizen en bos.Het bos sterft in de 3,5 tot 5 j volledig af ! Waarom dan deze tunnel ? Bij Natte ontgraving heb je geen grond ontwatering nodig. Je moet de damwanden met bitumen in de naden dichten zodat je binnen de damwanden 1 m3 grond ontgraven er weer 1 m3 water moet terug brengen.Eerst palen aanbrengen dan ontgraven en dan onder waterbeton aanbrengen en 21 dagen wachten voor verharding.
  Herepoort wilde de volle breedte 34 m in lengtes van 100 m aanbrengen.Maar bij 34 m constructie breedte moet je aan beide zijden 10 m werk ruimte hebben voor ontgraven en vrachtautos.En in de eisen staat het verkeer moet er 2 x 2 rijbanen langs kunnen rijden.Helaas gaat dat niet. Dan moet je eerst de zuidbaan 2 x 4 rijstroken aanleggen tot klaar dan kan het verkeer door de tunnel. Daarna kun je de noordtunnelbak aanleggen. Gevolg 150 miljoen extra kosten waar de aannemer niet mee gerekend heeft begrijpen jullie nu de financiele spanningen.
  Er zijn grote dilemma’s . Hier zijn we nog steeds niet uit.In de Staten verkondigde ged. Fleur Graeper aan dat er per 4 maanden afgerekend zou worden ik heb daar steeds gehamerd u moet per maand afrekenen. Dat gebeurde bij de Schiphol spoortunnel maar ook bij de HSL. Max Bogel werd in Amsterdam dagelijks financieel gecontroleerd en daar om van het werk af gestuurd.Bij de HSL werkte men met gele en rode kaarten. Ontbrak een deel voor de afrekening dan werd dat deel niet betaald. Kreeg je een rode kaart dan werd er niets uit betaald.Een werk waar honderden duizenden tot miljoen per dag er door gaat . Ik heb met meerdere mensen van dit project gesproken en ik moet erkennen dat ervaring in dit werk bij de meesten ontbreekt en zij zullen ook nooit bij elkaar komen dus verwacht niet teveel. Vanavond maakte RTV noord bekend in bezit te zijn van dit aanneemmings contract.Lees op RTV noord. Ik hoop jullie op de hoogte gebracht te hebben.

  1. Buiten de organisatorische problemen om (ben het eens met Pieter de Vries hierboven omtrent wollig en verwarrend taalgebruik) is er dus het grote dilemma wat te doen met de verdiepte Ring. Als ik jouw betoog goed interpreteer, zou er toch moeten worden aangestuurd op gehele sluiting van de Zuidelijke Ring, dus geen tijdelijke weg maar omrijden via West-Noord-Oost. Misschien is dat ook wel het allerbeste…

   1. Kars, voor het stuk van Paterswoldse weg tot /met Europaweg moeten allerlei hul constructies voor het verkeer aan gelegd worden wat op een sterfhuis constructie komt.Verloren geld.Het allerbeste is de verdiepte weg/tunnel te laten vervalen dan bespaar je 300 a 340 miljoen. Voor het stuk Hereweg tot Europaweg zou je de weg op de huidige hoogte laten liggen maar aan beide kanten een derde rijbaan aanleggen dan kun je de op- en afritten ook nog handhaven.
    Voor dit geld leg je een ruime westelijke ringweg aan kosten 192 miljoen en dan is de ring om Groningen werkelijk een ring.Nadat deze klaar is kun je het Jullianaplein aan leggen, voorkeur een aquaduct. En waar de ring het Winschoterdiep kruist ook een aquaduct aan brengen . Geen afritten A 28 naar Pleiaardenlaan geen verkeer door Helpman maar de op-afritten Hereweg handhaven.Afrit zuidbaan naar Europaweg richting Euroborg handhaven. Van noordbaan Europaweg geen opdit richting Euvelgunne dan haal je dit kruispunt in de Europa weg eruit.Zo heb ik nog wel enkele adviezen.

 7. bedankt !!!voor je deskundige, heldere en uitvoerige toelichting Pieter Muijzert. De media vinden in hun onkunde iets al snel te ingewikkeld en onthouden ons zo van belangrijke informatie.

 8. Kars en Brum ik probeer de mensen vanuit n 43 j ervaring o.a de verdubbeling spoortunnel Schiphol en de HSL 4 Hoge snelheidstrein Drechtse Steden met 2 zink tunnels onder de rivieren door en de 1030 m Moerdijk spoorbrug technisch de problemen uit te leggen.Dit kan de pers niet want zij hebben geen technische achtergrond
  Ik heb de tekeningen van Herepoort Hoornsediep tot bruggen Winschoterdiep uit vergroot en gekleurd en zal het 9 jan op het Provincie huis om 16.00 uur tonen zodat het voor ieder begrijpelijk wordt. Daar staat de oude huidige ondergrond op in fijne grijze lijnen en vetee lijnen van de nieuwe situatie .Deze tekeningen zijjn gemaakt door Herepoort.
  Deze zijn niet gemaakt door de Provincie of door RWS of gemeente. Maar de provincie betaalt wel 90 % van dit werk.
  De politiek weet tot n toe nog steeds niet wat er gemaakt wordt. Men heeft ergens ja tegen gezegd toen er nog geen tekeningen waren en helemaal nog geen prijs bekend was.
  Groen links is de kwade genius van de verdiepte weg/tunnel die totaal niet nadacht betreft problemen en kosten.
  Nu aanleggen en straks geen bos meer overhouden.Daar gaan de bomen /struiken weer.

 9. Ik zou het hele verhaal van ombouwen vergeten en alles weer in de oude staat terug gaan brengen, die paar minuten welke je nu moet wachten, kom je als automobilist ook wel overheen. De grote som geld wat hiermee gemoeid is, het zal straks wel rond de 1 miljard Euro uit gaan komen, zou je volgens mij ook wel zinvoller in bijvoorbeeld de provincie en/of aan provinciale wegen kunnen gaan besteden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *