Tankstations zonder brandstof: “Linten hangen om de slangen”

Een benzinestation aan de Euvelgunnerweg in de stad zit sinds donderdagavond zonder brandstof. De oorzaak is een distributieprobleem.

De oliemaatschappijen hebben vanwege de lage waterstand problemen om de brandstof bij de tankstations te krijgen. Volgens een woordvoerder van Shell ligt het probleem tussen Pernis en het opslagdepot in Arnhem. Vanwege de lage waterstand in de Rijn kan er maar mondjesmaat brandstof naar Arnhem gebracht worden. De verwachting is dat de problemen de komende dagen aanhouden en dat steeds meer tankstations met tekorten te kampen krijgen.

Er is gekozen om de bemande tankstations te bevoorraden. De onbemande stations zullen dus de komende dagen met problemen te kampen krijgen. Behalve het tankstation aan de Euvelgunnerweg spelen de problemen ook bij stations in Foxhol en aan de Hoofdstraat in Hoogezand. “Ze hebben gevarenlinten om de brandstofslangen gehangen”, ziet incidentfotograaf Rick ten Cate die een kijkje is komen nemen aan de Euvelgunnerweg. Wanneer er weer brandstof te koop is bij deze tankstations is onbekend.

Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl
Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl