RUG telt bijna 8 duizend eerstejaars

nieuws
Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Meer studenten dan ooit zijn dit jaar begonnen met een opleiding aan de RUG. Het gaat om bijna achtduizend eerstejaars. Van hen komen bijna drieduizend uit het buitenland.

Er is sprake van een recordgroei: er zijn ruim 850 eerstejaars meer dan vorig jaar. De RUG telt nu ruim 31 duizend studenten en dat is een toename van 4,6 procent. Bijna 23 procent van hen komt uit het buitenland. Uiteindelijk moet 30 procent van alle RUG-studenten uit andere landen komen. Dat is nodig, om te compenseren voor de vergrijzing waar Nederland zelf mee te maken heeft. Wel wil de RUG niet groter groeien dan de huidige omvang.

Sommige faculteiten krijgen er dit jaar meer nieuwe studenten bij dan ze aankunnen. De collegezalen zijn soms te klein en tentamens moeten soms in het weekend of ’s avonds gepland worden. Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, de Faculty of Science and Engineering en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde groeien te hard en krijgen volgend jaar een numerus fixus.

Deel dit artikel: