“Parkeerplaatsen auto’s moeten plaatsmaken voor fietsen”

De parkeerplaatsen voor auto’s aan de Haddingestraat en Pelsterstraat moeten deels plaatsmaken voor parkeerplaatsen voor fietsen. Een meerderheid van de gemeenteraad steunt een motie hierover van Student en Stad.

Vanwege het grote tekort aan parkeerplekken voor fietsen in het centrum zoekt het stadsbestuur naar oplossingen, zoals de kelder van het voormalige pand van V&D en een ondergrondse parkeerplaats onder de Vismarkt. Het gaat in totaal om ruim vijfduizend fietsen.

De gemeente vindt de motie van Student en Stad een goed idee, en gaat nu ook praten met de bewoners van de Haddingestraat en Pelsterstraat.