Nieuw programma in Stad om ongewenste zwangerschap te voorkomen

nieuws

Onder de noemer ‘Nu niet zwanger’ gaven de gemeente Groningen, WIJ Groningen, GGD Groningen, GGD-GHOR en Menzis maandag het startsein voor een nieuwe aanpak van ongewenste zwangerschap.

Hetzelfde programma loopt nu al in Tilburg, Rotterdam en Nijmegen. Het programma zorgde er in deze drie steden voor dat ruim 80% van de deelnemers vrijwillig overging op anticonceptie. Groningen is nu een van de acht steden waar dit programma uitgerold wordt. “Door vroegtijdig het gesprek met potentiële ouders aan te gaan kunnen we veel leed voorkomen, zoals de inzet van jeugdhulp of in het uiterste geval de uithuisplaatsing van jonge kinderen,” aldus wethouder Mattias Gijsbertsen.

‘Nu Niet Zwanger’ is in 2014 gestart door verpleegkundig specialist Connie Rijlaarsdam in samenwerking met gemeente Tilburg. Het is een concreet programma van GGD- GHOR Nederland (landelijke vereniging van GGD-en en Geneeskundige hulpverleningsorganisaties in de regio) en Rutgers dat zich onder andere richt op het verbeteren van de samenwerking tussen wijkteams, kraamzorg, de verloskundige zorg en de jeugdgezondheidszorg. Ook het verbeteren van de voorlichting over anticonceptie en een gezonde zwangerschap bij (aanstaande) ouders is een belangrijk aandachtspunt.

Ondertekening Nu Niet Zwanger
Foto: Gemeente Groningen