Langdurige droogte heeft ook voordelen

nieuws

De langdurige droogte maakt bijzondere maaiwerkzaamheden in de Onnerpolder mogelijk. Voor het eerst na zes jaar.

Tussen Haren en Waterhuizen ten zuiden van de Dr. Ebelsweg vinden momenteel bijzondere maaiwerkzaamheden plaats. In natuur- en waterbergingsgebied de Onnerpolder wordt met een speciale rupsmaaier de ruige vegetatie gemaaid en afgevoerd. De langdurige droogte maakt het gebied voor het eerst na zes jaar toegankelijk voor de zware maaimachine.

De reden van het maaien is dat de plant pitrus op de voormalige landbouwgrond zo welig tiert dat het de ontwikkeling van een meer gevarieerder moerasvegetatie onmogelijk maakt. De vochtige ondergrond maakt de Onnerpolder doorgaans ontoegankelijk voor maaimachines. De droge zomer heeft er nu toch voor gezorgd dat een speciale rupsmaaier (foto) het gebied kan betreden. De maaier heeft brede rupsbanden die er voor zorgen dat de machine niet in de veengrond wegzakt. Er is gewacht met het starten van de werkzaamheden tot de zeldzame porseleinhoenen en andere moerasvogels hun jongen hadden grootgebracht.

In totaal wordt zo’n 11 hectare pitrus verwijderd. Het gaat om meer dan honderd ton maaisel. Dit maaisel krijgt een mooie toepassing als humusrijk strooisel voor akkers. Zo hoeft er geen kunst- of drijfmest gebruikt te worden en krijgt de akkerbouwer op duurzame wijze een hogere opbrengst aan gewassen.

 

foto: Groninger Landschap

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *