‘Er wordt nu gekeken welke partij welke kosten gaat dragen’

nieuws

Woensdagavond was de eerste keer dat alle zeven wijkplatforms samen werden ingelicht over de stand van zaken rond Aanpak Ring Zuid. Het wijkplatform De Wijert doet hiervan verslag:

‘Aanpak Ring Zuid legde uit dat het project vertraging op heeft gelopen omdat de opdrachtgever Aanpak Ring Zuid de uitvoering van het project door de opdrachtnemer Combinatie Herepoort een paar keer als onvoldoende heeft aangemerkt. Daardoor kan een deel van de projecten momenteel geen doorgang vinden. Het project als geheel ligt niet helemaal stil, want alle werkzaamheden waar al toestemming voor was, gaan gewoon door. Alleen de grotere werkzaamheden gaan momenteel niet door, omdat er opnieuw naar de uitvoering van deze deelprojecten gekeken moet worden. Hij drukte de aanwezigen op het hart dat Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort er samen uit willen komen, en dat geen sprake is van stoppen op dit moment.

Er is momenteel een commissie ingesteld die kijkt naar het proces, en niet naar de haalbaarheid van het project. Er werd ook een vraag gesteld over de politieke verantwoordelijkheid, straks na de verkiezingen. Er blijft een wethouder verantwoordelijk voor het project, ook voordat er een nieuw college is. Wat betreft de extra kosten die de vertraging met zich meebrengt wordt op dit moment gekeken welke partij welke kosten gaat dragen.’

De zeven wijkplatforms zijn door Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort in het leven geroepen.

Link naar het volledige verslag van Platform De Wijert.