Waarschuwing financiële tegenvallers voor volgend stadsbestuur

Het huidige stadsbestuur waarschuwt, bij monde van wethouder financiën Ton Schroor, voor financiële tegenvallers. De waarschuwing is gericht aan het nieuwe stadsbestuur dat na de verkiezingen in november aan zal treden.

De financiële situatie van de stad is nu goed, de begroting is sluitend en de reservegelden zijn op niveau. Maar er zijn ook zorgen, er dreigt een tekort op bijstandsuitkeringen van 11 miljoen, de jeugdzorg stevent af op een tekort van bijna 9 miljoen en ook op de WMO komt de gemeente tekort, bijna 4 miljoen. De uitkeringen van het rijk zijn lager dan verwacht.

‘Maar de behoefte aan investeringen in bijvoorbeeld scholen, wegen en woningbouw zijn met het aantrekken van de economie alleen maar groter geworden’ zegt Ton Schroor.