PvdD wil openheid aanpak Ring Zuid

De Partij voor de Dieren wil openheid van het college van Gedeputeerde Staten over de aanpak van Ring Zuid. Kirsten de Wrede van de PvdD ziet dat er geen informatie beschikbaar is over de vordering van de zuidelijke ringweg.

De voorwaarden die vooraf zijn gesteld blijkt volgens de Partij voor de Dieren niet haalbaar. De aannemer zou contractbreuk hebben gepleegd. De ring zou eerst gebouwd worden op natte grond, maar daar ziet de aannemer nu van af. Hij wil dat het grondwaterpeil flink wordt verlaagd om het traject toch nog te kunnen bouwen. Dit kan slechte gevolgen hebben voor het fundament van de huizen die er staan.

Ook heeft het Sterrebos last van deze droogtrekking. Nog steeds pleit raadslid Kirsten de Wrede voor groenere oplossingen voor de bereikbaarheid van Groningen, en dat 80 kilometer asfalt niet de oplossing is.

Deel dit artikel:

 1. Er is geen enkele reden niet gewoon het verslag van de Commissie Hertogh af te wachten. Ik vraag me ook af uit welke ‘bron’ de Wrede haar informatie heeft.

   1. Het is niet de taak van de politiek het proces voortdurend overhoop te schoppen Anton. Kun je ook nog inhoudelijk reageren of blijft het bij lompe opmerkingen?

 2. Alles moet wijken voor de heilige koe…. En wat was het weer belachelijk druk in de stad vanmiddag, de wegen stonden weer vol blik. Ik hoop wel op begrip van de heren automobilisten als ik als fietser via de stoep de files passeer; als ik geen haast had gehad, had ik de auto wel gepakt en me in de rijen vervoegd….

  1. Daar kun je over klagen maar dat is een fact of life. De auto is hét primaire vervoermiddel in het Noorden en zal dat altijd blijven.

   Niet omdat Noorderlingen nou zo lui zijn, of milieu-onverschillig, maar omdat de afstanden tussen onze Noordelijke woonkernen betrekkelijk groot zijn en de woonkernen zelf vrij klein. Dat laatste zorgt er ook voor dat regelmatig OV niet uit kan en dan blijft alleen de auto over.

   Dus die auto blijft. En de Ringweg is mede daarom hard nodig. Kun je over mopperen, maar je kunt ook mopperen dat het hard waait. :o)

   1. De Noordelijke 3 provincies samen hebben 9 % van de Nederlandse bevolking en 27 % van het grondoppervlakte van Nederland.
    Mensen in de Noordelijke provincies moeten 3 a 4 x zoveel km reizen om op hun werk te komen.

 3. De soap die HET FIASCOHE heet daalt op de tevredenheidsladder van Stad en Ommeland.
  De opgestelde planning wordt bij langelangelange niet gehaald.

 4. Begrijp nog altijd niet waarom men vandaag niet via Westpoort over de dubbele rijbanen en de verbrede Friesestraatweg richting westelijke ring is gereden. Nu moest iedereen zonodig via de zuidelijke ring om daar via de flessehals Driebond/Europaweg richting het Julianaplein tot stilstand te komen.
  Het moest allemaal weer voor een koopje geklaard gaan worden, het resultaat is nu al zichtbaar.Lachende derde zijn de bussen welke telkenmale het overige verkeer zodanig doen stoppen dat hierdoor files en wachtrijen ontstaan. Slimme wethouder welke dit gelegaliseerd heeft.

 5. redactie oog tv:

  in den natte bouwen betekent : tussen de damwanden ontgraven en voor elke m3 grond moet 1 m3 water terug
  gebracht worden als ballast op de ondergrond
  in den droge bouwen betekent: tussen de damwanden droog ontgraven maar dan moet je water d.m.v. bronbemaling
  weg gezogen worden en in dit geval tot minus 36 meter waardoor aan beide zijden
  300 /400 meter het water weg gezogen wordt. Maar dit water is zout en mag niet in
  het opper vlakte water maar moet in bassins opgevangen worden, dit weg te zuigen
  water brengt schade aan huizen en bos tijdens de bouw periode 3 a 4 jaar lang !

  De Trace en contract eist ,, in den natte ” ontgraven, dat hebben de andere aannemers wel aan geboden
  Het prijsverschil nat : droog 5 : 1
  Zo hebben deze aannemers het project on te recht gekregen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *