Kleine uitbreiding vuurwerkvrije zones

nieuws
Foto: Elin Stil

Het stadsbestuur wil het aantal vuurwerkvrije zones met twee tot drie locaties uitbreiden. En bewoners moeten hun verantwoordelijkheid nemen.

‘Te denken valt aan locaties waarbij risico van overlast en stress ten gevolge van vuurwerk voor mensen en dieren aanwezig is. We realiseren ons dat de handhavingscapaciteit beperkt is. Daarom onderzoeken we op welke manier we de beschikbare handhavingscapaciteit kunnen inzetten.

We willen bewonersinitiatieven voor een vuurwerkvrije straat/buurt stimuleren en faciliteren. De insteek is dat bewoners de verantwoordelijkheid nemen, gezamenlijk afspraken maken en er samen voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen de afspraken naleven. Daarbij is het ook mogelijk dat bewoners samen een plek afspreken waar het vuurwerk wel kan worden afgestoken’, schrijft het college.

Deel dit artikel: