Academici voeren actie met colleges in openlucht

Academisch personeel voert deze week actie. Onder de noemer WO in Actie vragen ze aandacht voor de hoge werkdruk, de overvolle collegezalen en het tekort aan investeringen in het WO.

“Uit onderzoek van de Vereniging Nederlandse Universiteiten blijkt dat er sinds de Millennium-wisseling 68 procent meer studenten zijn maar de rijksbijdrage per student 25 procent lager ligt”, zegt Jolien Bruinewoud van de Groninger Studentenbond. “Op Prinsjesdag zijn er nu opnieuw bezuinigingen aangekondigd waardoor universitair personeel structureel en massaal meer uren werkt en collegezalen steeds voller zitten. De maat is nu gewoon vol.”

Academici in het hele land voeren deze week actie. In eerste instantie gebeurt dat op een ludieke manier. In Groningen kiezen hoogleraren en professoren er voor om hun collega’s in de openlucht te houden. Deze initiatieven worden facilitair georganiseerd door lokale partijen als de Groninger Studentenbond en de Democratische Academie Groningen. De Rijksuniversiteit steunt op papier de acties.