Kamerlid Nijboer (PvdA) vraagt om maatregelen tegen ‘woekerhuren’ studentenkamers

nieuws
Foto: PvdA.nl

Het Groningse kamerlid Henk Nijboer heeft Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken gevraagd om maatregelen te nemen tegen woekerhuren voor studentenkamers. De Groninger Studentenbond (GSb) meldde dinsdagochtend  dat een Groningse studenten gemiddeld 80 euro te veel betaald voor een kamer.

Uit het onderzoek blijkt dat huisjesmelkers de wet het vaakst overtreden maar ook dat woningcorporaties soms meer huur vragen dan wettelijk is toegestaan. Nijboer vraagt de minister daarom om ook de woningcorporaties hierop aan te spreken: “Bent u het eens dat er sprake is van een ‘papieren werkelijkheid’ en niet van een echte bescherming van studenten tegen woekerhuren?”

Ook pleit het Groningse kamerlid voor een hardere aanpak van huisjesmelkers: “Bent u (de minister) bereid deze misstand aan te pakken door bijvoorbeeld overtredingen te beboeten en bij herhaling verhuurders op een zwarte lijst te plaatsen en te verbieden nog kamers aan te bieden zodat zij gepakt worden waar het pijn doet, namelijk in de portemonnee?” zo vraagt Nijboer aan Minister Ollongren.