Laagste waterstand in De Onlanden sinds start metingen

nieuws
Foto: Stichting Natuurbelang De Onlanden

De waterstand in natuurgebied De Onlanden staat met 62 centimeter onder NAP op de laagste stand sinds de herinrichting van het gebied in 2012. 

Gemiddeld viel er de afgelopen 10 jaar in de maand juli zo’n honderd millimeter regen in De Onlanden, maar in deze droge maand juli is er slechts vier millimeter gevallen, aldus Stichting Natuurbelang De Onlanden. Grote stukken van de zogenaamde ‘wetlands’ in het natuurgebied zijn compleet droog gevallen.

Stichting Natuurbelang De Onlanden meldt dat de gevolgen vooral zichtbaar zijn langs het Eelderdiep, wat tot nu toe het meest natte deel van het gebied is geweest. Afgelopen winter bereikte het waterpeil hier nog recordhoogten.