Stad presenteert veiligheidsmonitor

Het gaat goed met de veiligheid van de Stadjers. Dat blijkt uit de veiligheidsmonitor.

Het aantal  diefstallen, geweld en overlast in het eerste kwartaal van 2018 is afgenomen. Die trend is sinds het tweede kwartaal van 2017 aan de gang. Winkeldiefstal en diefstal uit bedrijven is vrijwel gelijk aan de laatste periode van 2017 . Maar in vergelijking met het derde kwartaal van 2017 zijn het aantal incidenten van woninginbraken en drugshandel gestegen. Het aantal woninginbraken in is hoger dan dezelfde  periode in  2017 maar op een vergelijke niveau als in die periodes in 2015 en 2016. Bij drugshandel is het aantal incidenten relatief laag, waardoor schommelingen al snel worden waargenomen.

Een aandachtspunt is het aantal meldingen van overlast, en van overlast gevende psychiatrische patiënten.