‘Soap’ over stank in Vierverlaten duurt voort

nieuws

Inwoners van Vierverlaten blijven ongerust over de stank die het bedrijf Icopal B.V. veroorzaakt de buurt. In een brief aan de Gemeente Groningen schrijft een bezorgde buurtbewoner: “Wanneer houdt deze soap op?”

Wessel Bergsma, een bezorgde buurtbewoner uit Vierverlaten, vraagt zich af: “Wie houdt wie nou eigenlijk voor de gek. Bestaat er geen overlast als er op papier geen sprake van is? Tegenwoordig bestaat een belangrijk deel van de bewoners van Vierverlaten uit gezinnen met jonge kinderen. Zij maken zich oprecht zorgen over hun gezondheid, daar zou het college veel zorgvuldiger mee moeten omgaan.”

Hij reageert daarmee op een brief van de gemeente die  meent dat het bedrijf voldoet aan alle normen die gesteld zijn in de wet: “Op dit moment hebben we al onze mogelijkheden benut om te controleren of er geen normen worden overschreden of op een andere manier gevaar voor de gezondheid is. De GGD bevestigt dat er geen aanleiding is voor aanvullend (gezondheids)onderzoek.” Ook installeerde Icopal een nieuwe zuiveringsinstallatie. De Omgevingsdienst concludeerde daarom dat “dankzij de aangebrachte zuiveringsinstallatie, het niveau van geurhinder binnen de toegestane normen valt.”