Ruim honderd woedende Oosterparkers bezetten Oliemuldersbrug

De Oliemuldersbrug tussen het Oosterpark en de Professorenbuurt is dinsdagavond bezet door ruim honderd buurtbewoners. Ze protesteren tegen het voorgenomen besluit om van de Vinkenstraat een busbaan te maken en van de huidige busbaan langs de Oosterhamrikkade een autoweg te maken.

“Stel je voor. 17.000 auto’s per dag over dit tracé hier naast ons. En 700 bussen per dag door de Vinkenstraat. Dat kan niet en dat mag niet. Daarom bezetten wij zo dadelijk de Oliemuldersbrug,” aldus Gert Jan Rus, één van de organisatoren van de bezetting.

De bezetting wordt gadegeslagen door een aantal raadsleden. Onder andere Johan ten Hoove van 100% Groningen is aanwezig: “Wij zijn bij veel informatiebijeenkomsten geweest. Je merkt dat de mensen hier echt kwaad zijn. Dit plan mag niet doorgaan.”

Woensdagmiddag wordt het voorstel van B&W over de Oosterhamrikzone besproken in de raadscommissie Beheer & Verkeer.

Deel dit artikel:

 1. Voor 1989 waren we woonachtig in Lewenborg (wijk in de stad Groningen). Het OV kon rond 1987 gebruik maken van de busbaan over het Oosterhamrik tracé.
  Dat was een enorme verbetering ten opzichte van de periode daarvoor. Duurde een busrit naar de Grote Markt eerder meer dan een half uur! Na opening van dit tracé stond je binnen een kwartier op de Grote Markt!

  Dit moet vooral zo blijven! Verplaatsen naar de Vinkenstraat is een slecht plan! Zeer eens met de protesterende bewoners!.

  1. Ook een tijdje in Lewenborg gewoond. Perfecte busverbinding met Grote Markt en station. Ook Beijum had zo’n goede verbinding.

   Hadden voorstanders van de sexy studentram met x-factor géén oog voor. GroenLinks? Misschien groen, maar zeker niet links.

   1. Dank voor je reactie. Was trouwens in de veronderstelling dat jij geen inhoudelijke tegenargumenten voor tram zag.

    Had bij mijn reactie anderen op het oog. Want ik schat jou qua sociaal-culturele thema’s niet als militant-liberaal in.

    Dacht bijvoorbeeld aan de GroenLinkser van het sterk gepoliseerde familiegebeuren van BOB.
    Die als “Beijumers” de tram fel verdedigenden. Uit akelige ijdelheid omdat die (een misschien al bekokstoofd) alternatief succesvol aandroeg. En deze eigenpijperij belangrijker vond dat goede ov-verbinding voor Beijummers.
    Hierbij direct aantekenend dat het andere BOB baasje, een PvdA apparatsjik (ook nog werkzaam voor ROEZ) is.

   2. *Grinnik* Dat weet ik, dat je dat dacht. :o)
    Maar ik ben om o.a. deze reden altijd kritisch geweest op het Kardinge-tracé. Er waren meer dingen die ik liever anders had gezien.

    De BOB-vertegenwoordiger die je aanhaalde, was overigens om dezelfde reden ook tegen de Kardingelijn.

   3. Voorstander van tram door beide wijken?

    Dan was ik voor geweest. Die twee wijken zitten enigszins in het verdomhoekje. Tram had imago kunnen verbeteren. Wijken hebben last van stigma. Terwijl je in Lewenborg prima kunt wonen, zeg ik uit eigen ervaring. En waarschijnlijk in Beijum ook wel. Zeker met een soepele ov-verbinding waar niet tegen te fietsen, laat staan autorijden, was.

    Als die wijkvertegenwoordiger van Beijum de belangen van Beijum voor ogen had, had de inzet “ook een lijn door Beijum, of anders niet” moeten zijn. En bij “niet”, de inwoners moeten mobilseren.

    Denk trouwens dat de tram er gaat komen. Al die deelpannen (Grote Markt bus en taxivrij), knip bij station, plannen bij Vinkenstraat vormen één achterdeur.

    Als ie doorgaat naar oosten van stad, en diep tussen Pannenkoekenschip en steenstilbrug niet onder plaat verdwijnt, ben ik voor.

   4. Die tram had nimmer in de plannen mogen voorkomen. Het was een luxe speeltje uit de hoed van GroenLinks vanuit het college 2006-2010. Terwijl het budget bedoeld was om de economie te stuwen, zodat Groningen in een gelijke tred zou lopen met de rest van Groningen. Het is van de zotte dat een O. Kars continue dit speeltje maar blijft herhalen en daarvoor heeft geijverd. Daar lagen de prioriteiten niet! Hetzelfde budget, waar vanuit de ringweg wordt gerenoveerd. Alsook het Forum is gebouwd.

   5. @VSH: Kon niet helaas. Probleem is dat de baan dan twee(!) keer zo lang was geworden. Reken 20 miljoen Euro per kilometer. Helaas.

    Ik zou indertijd zelf liever Lewenborg van een aparte busverbinding naar het Zuiderdiep hebben voorzien en de tram toch hebben doorgetrokken naar Beijum. Beijum is de grotere van de twee en vanuit L’borg kom je met een bus langs (bv) het Damsterdiep ook vrij snel in de Stad.

    Maar wees niet bang, een tram komt er niet zo snel meer, denk ik. Die kans hebben we gehad en verspeeld. De RSP-gelden zijn op en de provincie en de regio Groningen-Assen bedenken zich nog wel een keer voor ze weer met de gemeente in zee gaan. Vandaar: geef de auto en de bus nou maar gewoon de ruimte. Maar wel op een goede manier.

    @Otto: het tramplan was van de VVD.

 2. Autoverkeer faciliteren is inderdaad een achterhaald concept. Maar ik snap het gemeentebestuur ook wel, er is namelijk geen andere keus! Het meeste verkeer van en naar het UMCG (en de binnenstad) komt met de auto. Daar is geen alternatief voor. Alleen een tram, maar die optie is afgevallen. Dus het móet wel.

  Het idee om het OV gescheiden te houden van het autoverkeer is eveneens voor beide vervoersstromen wenselijk. Je moet auto’s niet met bussen mixen en het busnet is door de laatste ingrepen (diepenring, GM en Brugstraat) al genoeg verslechterd.

  Maar ik denk dat het anders opgelost moet kunnen worden dan wat ze nu hebben bedacht.

  1. Je kan uiteraard ook weer besluiten om aan de randen van de stad te bouwen en de eemskanaalzone alsnog naar de prullenbak te verwijzen. Dit is vragen om nog groter problemen. Maar op aandringen van het splinterpartijtje de VVD, doordat Meerstad geen succes werd, wordt er meer gebouwd in de schil rond de binnenstad. En dus wil de VVD miljoenen spenderen aan dit verzoek voor dergelijke aanpassingen.

   Overigens is die tram geen toevoeging. Een bus door een tram vervangen, daar veranderd niks mee.

   Bovendien, zijn de locaties van die parkeergarages ongelukkig gekozen in de jaren 80. Waardoor het verkeer rond de binnenstad uiteindelijk oververhit is geraakt. Ook toen waren ze al stront eigenwijs. Mooie historische panden zijn daarvoor gesneuveld. Dit speciaal voor het bouwen van die parkeergarages ondergronds en kregen er afschuwelijke nieuwbouwwoningen ervoor terug.

  2. Hoezo is er geen andere keus? Waar hebben we die transferia dan voor?
   Het enige dat je dan mist zijn de inkomsten van de parkeergarages.

   1. @Bart: de transferia bedienen nu al iedereen die er gebruik van wil maken. Dat werkt prima. Maar het verandert niets aan het feit dat de meeste mensen met de auto naar de Stad blijven gaan.

    Vandaar ook mijn opmerking dat er geen andere keuze is dan het autoverkeer te faciliteren.

    Een tram had nog veel meer mensen naar de P+R gelokt dan de bus nu doet, maar ook dan had het autoverkeer de boventoon blijven voeren. Dat is gewoon een gegeven en dat weg willen wensen is niet realistisch.

  3. Geachte heer Kars,

   Vandaar mijn combinatievoorstel Bundeling/De Knip. De busbaan wordt gescheiden van het autoverkeer.

   Zie mijn reactie van gisteravond onder de column van de heer Frits Poelman in het DvhN.(boven).

   Automobilisten kunnen gebruikmaken van het transferium in Kardinge en het openbaar vervoer.

   Er komt in mijn voorstel geen nieuwe busbaan door het Oosterpark. Geen nieuwe brug in het verlengde van de Vinkenstraat, waarvan de financiering door Rijkswaterstaat thans onzeker is.

   Geen kaping van parkeerplaatsen bij het Wielewaalplein, de Vinkenstraat en bij de Oosterkerk e.o.

   Het UMCG kan tevreden zijn evenals het bedrijfsleven, waaronder de leden van de VBNO (Vereniging Bedrijven Noord-Oost).

   Sluipverkeer wordt gehinderd door de afsluitingen van verkeersaantrekkende straten, waardoor de autoverbinding niet te belastend wordt voor de Oosterhamrikkade noordzijde.

   In dit voorstel wordt de Ring Groningen serieus genomen. Autoverkeer wat via de Ring Groningen kan rijden, mijdt de Petrus Campersingel en de Kapteynbrug.

   Misschien is dit voorstel op dit moment voorbarig. Deze maand neemt de gemeenteraad zeer waarschijnlijk een principebesluit over de variant Splitsing, dat nader uitgewerkt moet worden. De uitwerking van de raadsbesluit duurt zes – tot twaalf maanden. In november 2018 zijn er raadsverkiezingen. Nadien is de Oosterhamrikzone-aanpak weer geheel “open”.

   Ik combineer het positieve van de varianten Bundeling en De Knip met elkaar. Dit alternatieve voorstel zou eveneens nader uitgewerkt kunnen worden. Zo niet na juni 2018, dan in 2019.

   Vanmiddag is binnen de raadscommissie Beheer & Verkeer belangrijk dat die nieuwe busbaan door het Oosterpark niet doorgaat. Dat begrijp ik.

   1. Ik denk dat dit een betere optie is dan wat nu op de tafel ligt. Scheiding van verkeersstromen is essentieel en op die manier worden beide gefaciliteerd zonder dat de wijken eronder lijden. Nou maar hopen dat dit haalbaar is!

   2. @Pieter Mujzert

    Zou een dubbeldeks weg op plek van huidige OH-busbaan niet wat zijn? Onder auto’s, boven bussen, (taxi’s en hulpdiensten) en vrachtwagens. Waarbij huidige wegdek, een meter of anderhalf verlaagd wordt?

    Of is dit te duur en/of onleefbaar voor bewoners van de OH-kade? Een heel raar idee?

    Dempen van water is een bijzonder slecht idee. Een grote stad wordt behalve door open ruimtes (paradoxaal genoeg) zeker ook door water gekenmerkt.
    Vanwege het gebrek aan zee (New York, LA) , rivieren (Londen/Nijmegen) kanalen, havens, grachten, grote vijfers of binnenstedelijk meertje (Hamburg) kan Groningen zich niet naar een aantrekkelijke grotere stad ontwikkelen. Ook omdat het qua groen zeer armoedig is; met bijvoorbeeld een gesloopt Stadspark.

 3. zot plan! zou het bedacht zijn omdat in de Vinkenstraat allemaal sociale huurwoningen staan? Ik durf te wedden dat als er allemaal stadsvilla’s van minimaal 3 ton hadden gestaan niemand het plan geopperd had hier bussen te laten rijden.
  (Wat voor huizen worden er ook alweer gebouwd aan het Oosterhamriktrace?)

 4. Het gemeente bestuur heeft dit keer wel geluisterd. Namelijk naar de bewoners van de Oosterhamrikkade en heeft daarom het busverkeer gescheiden van het autoverkeer. Uiteraard maakt dat niets uit want als er wat verandert is men sowieso tegen. Alleen passief blijven is OK.
  Ik denk dat het voor de Oosterhamrikkade weinig uitmaakt of er ook bussen op rijden als er al auto’s overheen rijden. De busbaan zou dus moeten worden gehandhaafd of gecombineerd. Desnoods maak je een busstrook die afhankelijk van de drukte van richting verandert. De andere richting op kunnen de bussen van de autorijbaan gebruik maken. Het grootste probleem van de busbaan door de Vinkenstraat is niet vertraging, want het wordt een vrijliggende busbaan, die even snel is als de huidige. Het probleem is dat je een groot deel van de woonstraat er voor opeist en een barrière in de Oosterparkwijk opwerpt. Het is een vrij monsterlijke oplossing om de bewoners van de nieuwe koopwoningen (de zogenaamde stadsvilla’s) aan de Oosterhamrikkade tevreden te stellen. Deze mensen hadden echter kunnen weten wat er te gebeuren stond aan de OHK, of in ieder geval dat er een kans op was. Dan moet je nu niet gaan zitten miepen. Vanuit de Vinkenstraat (sociale huur) was echter veel minder effectieve lobby te verwachten. De helft van de straat wordt er zelfs voor afgebroken en herbouwd. Veel bewoners van deze straat zijn veel minder mobiel dan huizenbezitters. Eigenlijk zouden beide kanten van de straat een wijkvernieuwingsurgentie moeten krijgen, maar naar welke woningen moeten ze dan en hoe veel langer moeten de wachtlijsten worden?
  Gewoon alles over de Oosterhamrikkade is een beter idee. Maak wat extra ruimte door drie meter meer kanaal te dempen en maak het kanaal aan de verkeersluwe zuidkant juist smaller. Daarvoor moet dan een groenstrook met tuintjes van de woonschepen worden opgeofferd. Het is niet anders. Woonschepen kunnen worden versleept. Zoek naar een andere plek in de stad voor deze mensen.

 5. Dit plan ten behoeve van de auto is volkomen achterhaald. Frits Poelman schreef een duidelijk stuk hierover in het Dagblad v/h Noorden. De auto in en nabij de binnenstad is uit de tijd. Men zou meer met de transferia moeten doen.
  De auto parkeren en met een kaartje ( verkregen via het ziekenhuis U.M.C.G. o.a. ) per autobus naar het ziekenhuis.
  We zijn toch bezig met het milieu en deze beter te maken. Niet alleen op papier en in de mond, maar in de praktijk.
  Voor wat het gemeente bestuur en vooral de raad betreft “leef in de tijd waarin je leeft” en wees dienstbaar voor je inwoners. We hebben al genoeg mensen met geestelijke armoede en daar willen we niet bij horen.
  Wees verstandig en maak een goede keuze voor de toekomst.
  We wensen u allen veel wijsheid bij de besluitvorming.

  1. Frits Poelman is een verwarde man die toevallig bij de krant werkt. Het gaat er niet om om auto’s per definitie te weren, maar om het zo efficiënt mogelijk door de stad te leiden. Als je dat niet doet is er per saldo meer Auto-overlast. Poelman gebruikt die anti-autoretoriek alleen maar omdat hij het zijn doel heeft gemaakt ieder infrastructureel project in deze gemeente de grond in te schrijven, zonder enige rekening te houden met inhoudelijke argumenten.

 6. Frits Poelman is opgegroeid aan de Florakade en kent de situatie ter plaatse dus erg goed. Ik blijf erbij dat je enkel dan stappen gaat maken met een fly-over vanaf de Europabrug over het kruispunt Griffeweg/Europaweg/Sontweg met daarbij gelijktijdig het opheffen van de verkeerslicht beinvloedingsystemen. Pas dan ga je daadwerkelijk de doorstroming bevorderen en werkelijk stappen maken waar het om deverkeersbewegingen van en naar het Umcg en de RUG gaat. Met de overige plannen zal het verkeer langer onderweg zijn en gaan er veel meer mensen hinder van ondervinden, dit nog afgezien van de hiermee gepaard gaande kosten. Met knippen en plakken bereik je niets, enkel nog meer ergernis en langere reistijden en dat kan nooit de bedoeling zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *