“Heel mooi dat de oeverzwaluw broedt in de Lettelberter Petten”

De speciaal aangelegde broedwand voor oeverzwaluwen in natuurgebied de Lettelberter Petten is sinds dit seizoen ontdekt door de vogels. “Voor het natuurgebied is dit heel mooi”.

De wand werd drie jaar geleden aangelegd. “Het is een gift van een buurtbewoner”, vertelt Rene Oosterhuis van het Groninger Landschap. “De wand met daarin allemaal gaatjes waar oeverzwaluwen in kunnen broeden werd in eerste instantie niet ontdekt door de vogels. Vorig jaar hebben ze er wel rondgekeken maar dit leidde tot niets. Daarom hebben we afgelopen winter zand toegevoegd en enkele weken geleden zag ik dat er gebroed wordt.”

Oosterhuis vermoedt dat er negen vrouwtjes broeden. “Binnen afzienbare tijd zullen de jongen uitvliegen waarna er nog een tweede broedsel volgt.” Met de oeverzwaluwen gaat het op zich goed in ons land. “Toch zien we dat het aantal ieder jaar afneemt, daarom is het heel mooi dat we in dit gebied nu deze broedwand hebben.”

Deel dit artikel: