Snorfietsen mogelijk eerder geweerd van het fietspad

Groningen gaat onderzoeken of brom- en snorfietsen al voor 2023 geweerd kunnen worden uit de binnenstad en van alle fietspaden in de stad Groningen. 

De partijen D66, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, 100% Groningen, de Stadspartij en Student & Stad dienden in januari een motie in op het meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer van de Gemeente. Daarin vroegen zij om te onderzoeken of de eerder genoemde maatregelen eerder ingevoerd kunnen worden dan het oorspronkelijke streefjaar 2023. De motie werd aangenomen.

In de binnenstad komen speciale ‘zones’ waar brom- en snorfietsers niet mogen rijden. In de opzet gaan de zones sterk lijken op de gebieden die in 2019 auto- en busvrij moeten worden. Ook worden de borden bij fietspaden aangepast, zodat snorfietsers op niet meer op het fietspad mogen rijden.

Sommige scooters stoten 20 tot 2.700 keer de hoeveelheid fijnstof van een bestelbus uit. Dat heeft, zo blijkt uit onderzoek van de GGD, grote impact op de volksgezondheid. Verder zorgen snorfietsers op het fietspad voor veel overlast.