4 mei: Groningen herdenkt

Op verschillende plekken in de stad konden mensen vrijdag 4 mei initiatieven bijwonen rond het thema dodenherdenking. Open Joodse Huizen en Huizen van Verzet sloegen de handen ineen. In deze samenwerking staat het Joodse leven tijdens de Tweede Wereldoorlog en het Verzet in de Stad centraal. Op elf locaties in de binnenstad vertelden nabestaanden en historici unieke verhalen over joden uit de Stad tijdens de oorlog.

Historicus Stefan van der Poel vertelde voor een volle kamer het verhaal van illusionist Ben Ali Libi. Ook in de synagoge en in het Academiegebouw luisterden mensen naar verschillende vertellers. Naast het vertellen van verhalen was er ook de jaarlijks terugkerende stoet langs begraafplaatsen en monumenten. Bloemen en kransen werden onder andere gelegd op begraafplaats Esserveld aan de Esserweg. Familie en veteranen, maar ook geïnteresseerde stadsgenoten waren voegden zich bij de stoet.

Vrijdagavond, na een kranslegging bij het Joods Monument even na half zeven, vertrekt een stille tocht vanaf de Van Mesdagkliniek richting het Martinikerkhof. Burgemeester Peter den Oudsten zal daar om kwart voor acht een toespraak houden. Ook draagt basisschoolleerlinge Marrah een gedicht voor. Om acht uur is het – net als in de rest van het land – twee minuten stil.

Deel dit artikel: