Fikse overschrijding bij fietsrotonde

nieuws

De fietsrotonde bij het kruispunt Wilhelminakade – Prinsesseweg valt 165.000 euro duurder uit dan begroot.

“Een belangrijke oorzaak is de meerkosten voor verleggen van kabels en leidingen. Deze kosten waren aanzienlijk hoger dan voorzien omdat er meer kabels en leidingen moesten worden verlegd door eisen van de nutsbedrijven. Dit leidde tot vertraging van de uitvoering. Hierdoor zijn er verhoogde kosten ontstaan door extra overleggen, coördinatie en communicatie. Ook het slechte weer tijdens de aanleg speelde een rol. Tenslotte bleken bestekoplossingen niet haalbaar of niet goed uitgetekend. Achteraf bleek dat verkeerde aannames zijn gedaan waardoor er gebreken waren in hoogtes en beschrijving van werkzaamheden. Hierdoor moesten veel extra werkzaamheden uitgevoerd worden om het ontwerp realiseerbaar te maken”, zo meldt het college.

Nu het project nagenoeg is opgeleverd komt de verwachte totaalrekening op € 565.000. Het beschikbare
krediet is met  €165.000 overscheden.

Deel dit artikel:

 1. Aannames en de gemeente Groningen is al jaren een slechte combinatie gebleken, daar gaat deze gemeente nog eens failliet aan.

 2. Dit geeft weinig hoop voor HET FIASCOHE en HET MONSTRUM als de begroting voor dit kleine project al overschreden worden.
  (zie ook sbs6 van 21 me i j.l. -van mijn centen-.)

 3. Zo wordt 165.000 euro over de balk gemakshalve maar even weggezet als ‘shit happens’.
  En de gemeente Groningen (inclusief volgeling Marcus) dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was.

  1. De volgende keer zal ik rekening houden met jouw gevoelige zieltje en mijn vrijheid van meningsuiting voor me houden Evert Jan. Meehuilen met de wolven of verscheurd worden is ook een vorm van bestaan. De laagste, dat wel.

 4. Van mij mag wethouder Paul de Rook (D´66) lollig de grens over en verder fietsen.
  Het lijkt erop dat tegenwoordig – rondom deze wethouder – wel erg veel mis gaat.
  Alsof hij gerenommeerde vaklui niet weet te vinden.
  Elke wandelaar constateert dat de stoep bij de Wilhelminabrug veel te smal is geworden.
  Dus: Marjet Woldhuis! Werk aan de winkel!

  ===
  https://www.groningerforum.nl/anbi
  en
  Google: BMC exploitatieopzet Groninger Forum

  Als het BMC (second opinion) rapport over de exploitatieopzet van het Groninger Forum (bijnaam De Beving) leest, geloof je je ogen niet.
  Dit rapport is een kopie van het halleloe-ja gehuppel van het rapport Jan Terlouw.
  En wat doen de Forum toezichthouders…..NIETS!

  Ik kan BMC rapport – van 75 pagina´s – binnen 3 minuten aan flarden schieten.
  Er is zoveel niet meegenomen!!!
  1. Hoogtevrees en bevingangst op de extreem hoge roltrappen.
  2. Idiote – niet – bevingbestendige trappen in de betonkernen.
  3. De onwenselijk lange inpandige loopafstanden
  4. De enorme windhinder rondom het Forum.
  5. De turbulentie: notabene bij ingang van de fietsenkelder.
  Mensen mogen niet worden blootgesteld aan turbulentie!
  6. Het hoge atrium wordt bij brand een schoorsteen: waardoor het
  gebouw in een mum van tijd gevuld is met dodelijke rook..

  ===
  Nog een fiasco:
  Ik heb gister – na mega falen van burgemeester Peter den Oudsten – bij de nota Grip op Risico´s – een afspraak gemaakt met de politie om a.s. 30 mei 2018 donderdag aangifte (o.a) tegen hem te doen.

  Nu burgemeester Peter den Oudsten zelfs niet meer het professionele fatsoen heeft om naar de ambtenaren OVV – van 23 gemeenten – te luisteren en de politiek niet ingrijpt, moet de – kritische – burger ingrijpen.
  Ik dus.

  Mevrouw Kiki

  Raadsvergadering 28 mei 2018
  Nr.: 20/32
  AAN de gemeenteraad
  Onderwerp : Meerjarenvisie Veiligheidsregio Groningen.
  Portefeuillehouder: Burgemeester A. Rodenboog.
  Ter inzage liggende stukken:
  Meerjarenkoers Veiligheidsregio Groningen

  Inleiding:
  Op 7 maart 2018 heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen (VRG), de heer Peter den Oudsten aan alle colleges van burgmeester en wethouders in de provincie, de Meerjarenkoers Veiligheidsregio Groningen 2018 – 2021 aangeboden, met de titel “Grip op Risico’s”.
  Daarbij heeft hij verzoek gedaan om deze ter consultatie voor te leggen aan de gemeenteraad.
  De nota is helaas niet besproken met de ambtenaren OOV van de Groninger gemeenten voordat deze naar het Algemeen bestuur van de VRG werd gestuurd.
  Een gemiste kans om meer draagvlak te creëren, nu in de nota wordt aangegeven dat de VRG de banden met de gemeenten wil versterken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *