Fikse overschrijding bij fietsrotonde

nieuws

De fietsrotonde bij het kruispunt Wilhelminakade – Prinsesseweg valt 165.000 euro duurder uit dan begroot.

“Een belangrijke oorzaak is de meerkosten voor verleggen van kabels en leidingen. Deze kosten waren aanzienlijk hoger dan voorzien omdat er meer kabels en leidingen moesten worden verlegd door eisen van de nutsbedrijven. Dit leidde tot vertraging van de uitvoering. Hierdoor zijn er verhoogde kosten ontstaan door extra overleggen, coördinatie en communicatie. Ook het slechte weer tijdens de aanleg speelde een rol. Tenslotte bleken bestekoplossingen niet haalbaar of niet goed uitgetekend. Achteraf bleek dat verkeerde aannames zijn gedaan waardoor er gebreken waren in hoogtes en beschrijving van werkzaamheden. Hierdoor moesten veel extra werkzaamheden uitgevoerd worden om het ontwerp realiseerbaar te maken”, zo meldt het college.

Nu het project nagenoeg is opgeleverd komt de verwachte totaalrekening op € 565.000. Het beschikbare
krediet is met  €165.000 overscheden.