Nieuwe cao voor werknemers woningcorporaties

nieuws

De werknemers van woningcorporaties hebben een nieuwe cao. FNV, CNV en De Unie zijn dit met werkgeversorganisatie Aedes overeengekomen. Aan het akkoord gingen diverse demonstraties en een staking vooraf.

De cao heeft een looptijd van 2 jaar, tot eind december dit jaar. Corporatiemedewerkers krijgen een loonsverhoging van 3% per 1 augustus 2018 en een éénmalige nabetaling over 2017 van 1,5%. Daarmee is het koopkrachtverlies gerepareerd. Iedereen krijgt hetzelfde percentage aan loonsverhoging.

In de nieuwe cao staan ook afspraken over duurzame inzetbaarheid. Er wordt steviger ingezet op scholing en ontwikkeling, de aanpak van werkdruk wordt geregeld én er zijn afspraken gemaakt over jong personeel. Mensen met een arbeidsbeperking krijgen ook een fatsoenlijk salaris. De cao Woondiensten geldt voor 25.000 medewerkers.

Deel dit artikel: