Experiment in ziekenhuizen: minder meten, meer kwaliteit

nieuws
foto: Bob de Vries

Het UMCG en twee andere ziekenhuizen, Radboud UMC en Rijnstate, gaan experimenteren met het verminderen van de regeldruk. Hierbij worden de registraties beperkt en krijgen zorgverleners meer tijd voor de patiënt.

Ziekenhuizen leggen jaarlijks zeer uitgebreid verantwoording af over de kwaliteit van de geleverde zorg. Dat gebeurt onder meer aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg, zorgverzekeraars en de wetenschappelijke verenigingen.
De zorgverleners vinden een deel van de informatie weinig relevant, omdat het niets zegt over de daadwerkelijke uitkomsten voor patiënten.

De komende tijd wordt gekeken welk effect de maatregelen hebben op de kwaliteit van geleverde zorg en of de regeldruk inderdaad afneemt.