Tijdelijke oplossing voor WarmteStad

WarmteStad krijgt een tijdelijke warmteopwek en een overbruggingskrediet om de gecontracteerde klanten toch te voorzien van warmte. Dat is nodig nu het project met  de opwekking van geothermie is afgeblazen.

Zo kan WarmteStad haar contractverplichtingen nakomen en kan het al gerealiseerde leidingennet  op Zernike daadwerkelijk ingezet worden. De centrale tijdelijke warmteopwek krijgt een plek bij de voormalige locatie van de geothermiebron op het Zerniketerrein.

De variant die de voorkeur heeft van de aandeelhouders gaat 2,6 miljoen euro kosten. De gemeente betaalt de helft daarvan.

Deel dit artikel:

 1. De eindverantwoordelijke in deze, meneer Gijsbertsen is een duur mannetje gebleken en mag gewoon op zijn plaats blijven zitten. Zou beter zijn als dit soort wethouders en bestuurders persoonlijk garant moeten staan voor dit soort experimenten.

 2. Hoe werkt die tijdelijk warmteopwekking ????????
  Leg dat ons allemaal eens even gezellig uit.
  Groningers hebben namelijk hersens en zijn geen kleine kinderen.

  Uit de documentatie die ik – een dag lang – bij Warmtestad heb bestudeerd bleek dat B&W, raadsleden GS en statenleden wisten dat er een reële kans was dat Geothermie geïnduceerde bevingen veroorzaakt.
  Wethouder Matthias Gijsbertsen verbood Warmtestad DIRECT om mij de stukken bij Warmtestad nader te onderzoeken.

  Dat Groningers – willens en wetens – de dood ingejaagd worden kan kennelijk geen politicus wat schelen.
  Toen ik bij het inspreken zowel de raadsleden als de statenleden waarschuwden … REGEERDE NIEMAND!

  Vandaag kreeg ik het bericht van de Gemeentelijke Rekenkamercommissie dat de leden het vertikken om de DODELIJKE ontruimingsrapporten van het Groninger Forum nader te onderzoeken.
  De Gemeentelijke Rekenkamercommissie heeft eind 2013 een vals advies gegeven aan de Gemeenteraad.
  Op basis van onjuiste informatie door een brandweerinspecteur en het niet horen van topambtenaar Gert Willem Hanekamp.
  Hanekamp heeft – op 17 april 2013 – in het bijzijn van de brandweerinspecteur verklaard dat de Forum ontruimingsrapporten frauduleus zijn.

  Mevrouw Kiki

 3. Alle tot nu toe door WarmteStad gecontracteerde partijen hebben momenteel warmte, zou het daarom niet slimmer zijn om de huidige installaties nog een aantal jaren in exploitatie te houden zodat er een ‘weg terug’ is als er geen alternatieve bronnen worden gevonden? Naar verwachting, en door insiders verklaard, vergt dit veel minder investering an deze tijdelijke voorziening.

  Of moet de ingezette weg voortgezet worden om verder (politiek) gezichtsverlies te voorkomen en alle verliezen, die WarmteStad tot dusver heeft, door te belasten aan de eindgebruikers? Want dat het duurder wordt voor de gebruikers is inmiddels duidelijk als we naar de nieuwe tarieven van WarmteStad kijken.

  Durven de woningcorporatiedirecteuren een vuist te maken en opkomen voor hun huurders? En durft de Groninger politiek hier nog een vraag over te stellen? Of moet er echt alleen maar dekking worden gevonden voor de miskleunen tot dusver en de huidige kosten van de WamteStad organisatie?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *